Emissió d'àudio

Per emetre àudio cap al servidor Icecast necessitem un programari client (emissor). Si utilitzem un ordinador, podem utilitzar el Butt, que és l'eina que incorpora per defecte el perfil Linkat Ràdio i que queda configurada automàticament quan llancem l'assistent de configuració del perfil.

El Butt ens serveix per emetre àudio ja sigui des d'una font externa connectada a l'ordinador com el so reproduït des del propi PC.


El programa «Butt»

Configuració del Butt

El Butt queda configurat automàticament un cop finalitzat l'assistent del configurador del perfil de ràdio, per tant podem considerar que és zero configuration. De totes maneres a continuació veiem les opcions i paràmetres que podem ajustar i modificar al nostre gust.

A la pantalla principal del Butt hi ha un botó «Settings» que ens obra una petita finestra a la dreta, just al costat de la principal. Conté 4 pestanyes amb diferents opcions a cadascuna.

No cal tocar cap de les següents opcions per tal d'emetre àudio. Si no voleu complicacions, passeu directament a «Ús del Butt»

Main

Pestanya «Main» Aquí hi podem trobar els paràmetres principals, els més importants:

 • Audio device: El dispositiu d'àudio que escolta el butt per emetre'n el so. Per defecte ve seleccionat default i en principi no cal canviar-ho si no és que teniu més d'una targeta de so o alguna configuració avançada.
 • Server: El servidor Icecast/Shoutcast sobre el que emetrà. Aquí es poden seleccionar diferents servidors, si és que en tenim més d'un i volem canviar entre ells. Per defecte apareix només el servidor configurat amb l'assistent de configuració del perfil. Podem afegir-ne un altre (ADD), editar-lo (EDIT) o eliminar-lo (DEL).
 • Stream infos: Aquí es pot descriure l'emissora. Podeu definir el gènere musical, el títol i l'eslogan de la vostra emissora, el lloc web, etc. (Aquesta informació només es pot modificar mentre no s'està emetent)
 • Connect at startup: Si marqueu aquesta opció, l'emissió arrenca tan bon punt s'inicia el Butt.
 • Save Settings / Import / Export: Botons per desar la configuració, i importar-la o exportar-la de/a un fitxer.


Stream

Pestanya «Stream» Aquí es pot establir la qualitat i el format de la transmissió, així com la informació de la cançó que està sonant:

 • Bitrate: La quantitat de bits per segon del flux d'àudio. Cada oient consumirà aquest ample de banda, per tant cal valorar quants oients simultanis podem arribar a tenir i de quin ample de banda disposem de sortida a internet (pujada). Un valor de 128kbps es considera òptim. Si no tenim un gran ample de banda (connexions de <5Mbps) i força oients simultanis (>10) podem baixar-ho a uns 64kbps, a canvi de perdre qualitat de so. Si disposem d'un bon ample de banda (connexions de >10Mbps) o de pocs oients simultanis (<10) no cal patir. Podem deixar-ho a 128kbps o fins i tot pujar a 192kbps.
 • Samplerate: La freqüència de mostratge del flux d'àudio. Un valor de 44.100Hz es considera estàndard, en ser la freqüència dels CD d'àudio. També és força comú el valor de 48.000Hz (dels DVD de vídeo). Amb els valors de 32.000Hz o per sota obtindrem una qualitat de so similar a la d'una trucada telefònica, o pitjor.
 • Channel: No cal gaire explicació: un (mono) o dos (estèreo, esquerra i dreta) canals d'àudio.
 • Codec: Podem triar si emetre en mp3 o en ogg. Per defecte ve seleccionat el format Ogg Vorbis perquè és més òptim i s'obté més qualitat amb menys bitrate, a més de ser un format lliure. De totes maneres si voleu podeu utilitzar mp3 sense problemes, ja que el 2017 van vèncer les patents i el seu ús ja és lliure. Aquesta opció no afecta per res al tipus de fitxers d'àudio que vulgueu utilitzar a la vostra ràdio.
 • Update song from file: Aquesta opció ens permet indicar un fitxer on el Butt pot trobar el nom de la cançó/programa que està sonant, de manera que pot servir aquesta informació al reproductor de l'oient. Cal marcar l'opció Activate. Si utilitzem el Radit per automatitzar la ràdio, aquest desa la informació de la cançó o programa que estem reproduint al fitxer /usr/share/bin/radit/Radit-1.0-Lucid/CurrentSound/CurrentSound.txt. Podem seleccionar aquest fitxer fent clic al botó .
 • Update song manually: Aquí podem introduir el nom de la cançó/programa manualment.


Rec

Pestanya «Rec» En aquesta pestanya hi trobem les opcions d'enregistrament d'àudio, en cas que, a més (o en comptes) d'emetre, decidim enregistrar l'àudio en un fitxer local:

 • Filename: Nom del fitxer on desar l'àudio. Es poden utilitzar les variables %d, %m i %y per indicar el dia, mes i any actual, així com la variable %i per afegir un índex (un número seqüencial) per si enregistrem més d'un fitxer en un sol dia.
 • Save to: Ubicació del fitxer a l'ordinador.
 • Split file every X minutes: podem indicar al Butt que divideixi l'enregistrament en diferents fitxers cada X minuts enregistrats.
 • Start rec. when connected: Si marqueu aquesta opció, l'enregistrament arrenca tan bon punt s'inicia el Butt.
 • Bitrate, Samplerate, Channel i Codec: com en la pestanya «Stream» podem indicar la qualitat i el format d'àudio, en aquest cas del fitxer que es desarà.


Les opcions de qualitat i format d'àudio d'aquesta pestanya són independents dels paràmetres configurats a la pestanya «Stream»; de manera que podem emetre en Ogg, en mono i a 96kbps i enregistrar en MP3, en estèreo i a 160kbps.

GUI

Pestanya «GUI» A l'última pestanya hi ha quatre opcions bàsicament cosmètiques que no afecten el funcionament del Butt:

 • Display color: S'hi pot seleccionar els colors (de fons i dels caràcters) de la visualització de la pantalla principal del Butt.
 • Attach me to butt window: Si es marca aquesta opció la finestreta de configuració queda adjuntada a la finestra principal del Butt.
 • Stay always on top: Si marquem aquesta opció el Butt sempre es mantindrà per sobre de la resta de finestres del sistema. Pot ser útil per monitoritzar, en tot moment, l'estat de l'emissió.


Si editeu qualsevol d'aquestes opcions, a més de desar els canvis amb el botó «Save Settings», s'aconsella exportar la configuració amb el botó «Export», ja que si torneu a executar l'assistent de configuració del perfil de ràdio es sobrescriu tota la configuració del Butt!

Ús del Butt

El funcionament del Butt és ben senzill. Només hi ha dos botons imprescindibles, el play Botó PLAY per iniciar l'emissió, i l'stop Botó STOP per aturar-la.

Finestra principal (dades enviades)
Finestra principal (temps en emissió)

Les imatges de sobre aquest text ens mostren l'aspecte del Butt mentre s'està emetent. La pantalla blava mostra l'estat (info: on air o info: idle) i el temps emès (time) o la quantitat de dades emeses (sent). Podem alternar les visualitzacions fent clic a la pantalla.

A la part inferior de la finestra hi ha un espai de text amb fons blanc on inicialment se'ns mostra les dades de configuració de l'emissió, i a mesura que avança l'emissió també s'hi pot observar la informació dels canvis de cançó/programa (si tenim activada l'opció) i altres esdeveniments com l'aturada de l'emissió, que van quedant registrats a mode de diari de sessió:

Finestra principal (registre d'estat)

Si no veiem aquesta part inferior de la finestra, cal fer clic al botó More just a sota del botó Settings.

Així també es mostra el control lliscant del guany, que es pot desplaçar entre -24dB i +24dB per tal d'ajustar el guany del so, si veiéssim que en el monitor de nivell s'encenen constantment els leds vermells (nivell massa alt) o el nivell es queda sempre per la zona verda (massa baix). L'ideal és que es en els pics de so el nivell encengui els leds de color taronja.

Per tal d'enregistrar el so podem fer clic al botó rec Botó REC. Podem fer-ho tant si estem emetent com si hem aturat l'emissió. Són funcions independents i combinables.

Pot ser que us trobeu que el Butt no rep cap senyal de so. En aquest cas, cal que reviseu la configuració de so del sistema a través del «Control de Volum del PulseAudio» que trobareu al «Tauler de control» de l'escriptori de ràdio.

Configuració del control de volum

La configuració del control de volum es fa a través de l'eina Control del volum del Pulseaudio que es troba dins de la carpeta Tauler de control:

Tauler de control

Un cop s'ha obert el control de volum, cal anar a la pestanya de configuració per seleccionar el dispositiu d'àudio intern. Si es vol que l'àudio que sona es transmeti a través del programa Butt, cal triar el perfil: Sortida estèreo analògic. Aquest procediment es realitza només un cop.

Emissió des de dispositius mòbils

Per altra banda, és interessant saber que també hi ha aplicacions per a dispositius mòbils que ens permeten emetre el que captem amb el micròfon del dispositiu a qualsevol dels canals d'un servidor Icecast. No en detallarem el seu funcionament (en tots els casos és prou simple), però algunes d'aquestes aplicacions són:

BroadcastMyself, per a Android
iCast 2, per a iOS