Un cas real de ràdio escolar

A l'Escola Mogent, de la Roca del Vallès, des del 2013 que es va iniciar un projecte de ràdio escolar. Amb els anys es va anar definint, tant pedagògicament com tècnicament, i el camí tècnic que ha recorregut ha inspirat la creació de l'escriptori de LinkatRàdio.

Ràdio Mogent

En els aspectes tècnics, la ràdio de l'Escola Mogent es basa en 4 màquines que fan les funcions que pot fer una sola màquina amb el perfil de ràdio de Linkat.

  1. Servidor Icecast (en una Raspberry Pi)
  2. Client emissor (un portàtil amb Windows)
  3. Client receptor intern (un portàtil connectat a la megafonia de l'escola).
  4. Equip d'enregistrament i directes (un PC d'escriptori)

Com hem vist en els apartats anteriors, el client emissor (2) reprodueix de forma automatitzada un seguit d'elements d'àudio (programes, falques, cançons, indicatius, locucions) que s'emeten a través del programa Butt cap al canal stream del servidor Icecast (1).

L'automatització es du a terme amb un programa tipus Radit.

El servidor Icecast (2) serveix el contingut a tots aquells clients receptors que s'hi connectin, ja sigui des de fora de l'escola, les famílies des de casa, per exemple, o des de dins la xarxa de l'escola. Aquest últim és el cas del client receptor intern (3) que està programat per sintonitzar l'emissió i reproduir-la per la megafonia de l'escola a les hores d'entrada i sortida de les aules. Això es fa mitjançant el reproductor VLC, que és altament configurable.

Finalment entra en joc l'equip d'enregistrament i directes (4), el PC de sobretaula connectat amb una taula de so i els micròfons de l'estudi, amb el que s'enregistren els programes de ràdio, però també es fan programes en directe. En aquest últim cas, es recull l'àudio amb el programa Butt emetent cap al canal directes del servidor Icecast (un canal específic només per emissions en directe). En el moment en què hi ha un programa en directe, es programa l'automatització del client emissor (2) perquè sintonitzi el canal directes i el reemeti pel canal stream, enlloc d'emetre l'habitual combinació de programes, música i indicatius.