Visió general

Quan obrim el Radit, ens trobarem amb part de l'espai de la pantalla buit. El primer que podem fer és personalitzar la distribució dels diferents elements de la finestra principal del programa. Per defecte, es veuen els següents:

Visió general del Radit i botons per personalitzar la distribució dels elements

 • A l'esquerra, el reproductor principal
 • Al mig tenim un espai buit.
 • A la dreta, el tauler d'esdeveniments, l'hora, les dades meteorològiques, a més de l'eina per navegar pels fitxers del nostre ordinador
 • A sota, la llançadora de falques

A més, hi podem afegir:

 • Dos reproductors auxiliars més
 • Indicadors i registre d'emissió

Aquests elements els podem mostrar o amagar amb els botons de la barra superior (indicats a la imatge).


Passem a veure cadascun d'aquests elements i les seves funcions:

 • El reproductor principal és l'encarregat de l'emissió dels àudios a través d'una determinada targeta de so. Cada reproductor (recordem que en tenim dos més d'auxiliars) es pot associar a una targeta de so diferent, si en tenim més d'una.
 • El tauler d'esdeveniments ens mostra els esdeveniments programats que estan a punt d'emetre's, i els botons per gestionar-los.
 • L'HTH (Hora, Temps i Humitat), just a sobre dels esdeveniments, ens indica el dia i hora actuals, així com la temperatura i la humitat relativa (aquests dos valors meterològics els recull del servei de meteorologia d'Open Weather Map que hem configurat abans a Configuració del servei de meteorologia. Si fem clic a sobre de les icones del rellotge, el sol o el núvol es reproduirà la locució que informa d'aquestes dades, segons la veu triada a Configuració de les locucions.
 • El navegador de fitxers, a sota dels esdeveniments, ens permet navegar per les carpetes del nostre ordinador per arrossegar els fitxers d'àudio cap a la llista del reproductor.
 • Els indicadors ens mostren de forma destacada el que està sonant en aquests moments (en vermell) i el que està previst que soni just després (en verd).
 • El registre d'emissió, a sota dels indicadors, recull totes les accions que es van duen a terme, de forma automàtica o manual, com les cançons que sonen, els esdeveniments que salten, les locucions i els efectes llençats, …
 • La llançadora de falques, a la barra inferior de la interfície del programa, són 9 botons als que podem assignar fitxers d'àudio (locucions, efectes…) i els podem disparar en qualsevol moment, a sobre del que està sonant (sense que s'interrompi).