Esdeveniments i programació

La funcionalitat més potent del Radit, i segurament la més important en qualsevol programari d'automatització d'emissores de ràdio, és la programació d'esdeveniments.

Aquesta funció ens permet programar la reproducció de qualsevol dels elements que hem vist a l'apartat anterior (fitxers d'àudio, llistes, locucions…) en un moment concret, amb o sense periodicitat, i ajustant alguns altres paràmetres interessants. Veiem-ho.

El Tauler d'esdeveniments es troba situat sota la informació meteorològica, i hi podem trobar tres botons, just a sobre de la llista de «Pròxims esdeveniments».

Tauler d'esdeveniments

 • El primer botó actualitza el llistat dels «Pròxims esdeveniments», si per algun motiu ha quedat desactualitzat.
 • El segon (la marca de verificació verda) ens permet activar o desactivar la programació dels esdeveniments. A priori l'hauríem de tenir sempre activat.
 • El tercer i últim (el rellotge) obre la finestra de gestió d'esdeveniments.


Finestra de gestió d'esdeveniments En aquesta finestra podem crear, modificar o eliminar esdeveniments. Els esdeveniments es poden agrupar en diferents pestanyes i, per mantenir el llistat net, també hi ha un botó per eliminar els esdeveniments caducats (els que tenen una data de finalització que ja ha passat).


Per poder crear esdeveniments, primer cal crear una pestanya.

Les funcions d'importació i exportació encara no estan implementades.


Creació d'un esdeveniment

Creem una nova pestanya (amb els botons de la dreta) i ja podem fer clic al botó del signe + per afegir un esdeveniment.

S'obrirà la següent finestra:

Finestra de nou esdeveniment

Cal anar especificant els següents camps fins a completar l'esdeveniment i desar-lo:

 • Periodicitat: indiquem si volem que sigui un cop al dia, cada hora, o a unes hores en concret. En l'última opció s'obrirà una finestra on podrem seleccionar les hores (de 0 a 24). En aquest cas i en el la periodicitat horària, els minuts s'especifiquen en la següent secció.
 • Data i hora: establim l'hora exacta i la data d'inici. Si volem que l'esdeveniment deixi d'activar-se a partir de cert moment, podem especificar una caducitat («Venciment») i introduïm l'hora i data final.
 • Comportament: configurem si volem que l'esdeveniment es reprodueixi immediatament quan arribi l'hora indicada, o si volem que es retardi l'inici respectant el que estigui sonant en aquell moment. L'esdeveniment es posarà en espera fins que s'acabi l'element que s'estigui reproduint, o fins que hagin passat els minuts indicats a «Espera màxima».
 • Prioritat: en el cas que hi hagi dos esdeveniments en conflicte, la prioritat que indiquem aquí el resoldrà (es descartarà l'esdeveniment amb menys prioritat).
 • Dies: marquem els dies de la setmana en els que volem que tingui lloc l'esdeveniment.
 • Tipus d'esdeveniment: seleccionarem l'element que volem reproduir en aquest esdeveniment:
  • Fitxer
  • Carpeta
  • Locució horària
  • Locució de temperatura
  • Locució d'humitat
  • Ràdio en línia

Llistat d'esdeveniments programats

Finalment, aquest serà l'aspecte del llistat d'esdeveniments, un cop creats els diferents tipus d'esdeveniments habituals ens una emissora de ràdio.

Veiem les diferents pestanyes per organitzar diverses categories d'esdeveniments, i les columnes que ens indiquen, amb un cop d'ull, les dades de cadascun d'ells:

Finestra de gestió d'esdeveniments plena

Locucions i senyals horaris

Aprofitant la programació d'esdeveniments, podem establir els senyals horaris de la nostra emissora, i acompanyar-los d'una locució personalitzada. Necessitarem un àudio amb els piiips i uns altres amb les locucions de les hores. Programarem un esdeveniment a cada hora, immediat, que reprodueixi una llista que haguem creat amb només dos elements: el fitxer d'àudio dels piiips i l'element «Locució horària».

Aprofitarem la funció del Radit que permet disparar la locució d'hora en qualsevol moment mitjançant la combinació de dos fitxers, un per les hores i un pels minuts, però només utilitzarem els fitxers de les hores en punt.

El sistema utilitza 3 tipus de fitxers per construir la locució en una hora en concret:

 • un per les hores: de HRS00.mp3 a HRS23.mp3 (per ex. «9 hores…»)
 • un pels minuts: de MIN01.mp3 a MIN59.mp3 (per ex. «…i 23 minuts»)
 • i un per les hores en punt: de HRS00_O.mp3 a HRS23_O.mp3 (per ex. «Són les 9h»)

Aquests últims són els únics que ens interessen, i els personalitzarem tant com vulguem. Només cal enregistrar un fitxer d'àudio per cada hora (per exemple «Ràdio Mogent, són les 9 del matí») i desar aquests fitxers amb el format HRS_09_O.mp3 (09 per l'hora, en format 24h, i el _O per indicar que és l'hora en punt).

Aquests fitxers els posarem en una carpeta que crearem on vulguem, i seguidament tornarem a iniciar el configurador de veus del «Tauler de control» de l'escriptori (l'opció «Canvia la veu del locutor del programa Radit»). Quan ens demani quina veu volem, triarem «Personalitzada», ens demanarà que triem la carpeta on tenim els fitxers amb les locucions, i llestos!

Recordeu que els fitxers han de seguir el format HRSXX_O.mp3, on XX és l'hora en format de 24h.