Aclariments

Emetre per Internet

El perfil de ràdio permet crear, amb el servidor Icecast, una emissió en streaming de ràdio (d'àudio) o de TV (de vídeo), però aquesta emissió restarà limitada a la xarxa local del nostre centre, on es troba el servidor Icecast.

Per tal de poder portar l'emissió a l'exterior de la LAN del centre i que ens puguin sentir o veure des de qualsevol indret, ens cal obrir un port a l'enrutador que ens dóna accés a Internet.

En els centres educatius que formen part de la xarxa XTEC, cal que us poseu en contacte amb el vostre Gestor TIC territorial i/o a l'adreça de correu electrònic comunicacions@xtec.cat per tal de sol·licitar l'obertura d'aquest port.

Tot i que el port per defecte dels serveis d'Icecast i Shoutcast és el 8000, és probable que us en recomanin un altre, per qüestions de seguretat i trànsit de dades.

Caldrà que demaneu que us redirigeixin el trànsit d'un port extern (qualsevol) a la IP privada de la LAN on tingueu ubicat el servidor Icecast.

Drets d'autor

Cal ser curosos amb tot el material artístic que difonguem. La llei ens obliga a respectar els drets d'autor dels sons, les músiques, les imatges, els vídeos i tot allò que emetem a través del nostre servidor.

Si bé és cert que per finalitats educatives tenim cert marge en l'ús de materials audiovisuals amb drets d'autor, sempre es tracta de fragments d'obres, i limitades en l'ús dins l'aula.