Crear, col·laborar i compartir

Google maps permet crear mapes personals i inserir marcadors que es poden completar amb informacions, fotografies, vídeos, vincles a pàgines externes…

Tutorial sobre la creació de mapes

Els mapes també es poden crear i mantenir entre diverses persones fent un mapa col·laboratiu. Només cal compartir-los amb persones concretes o amb tots els usuaris amb l'enllaç.

Compartir mapes

Mostrar el mapa en un lloc web és molt senzill. Primerament, per poder publicar-ho, el mapa ha de ser Públic al web i això s'ha de fer des del menú Compaterix tal i com es mostra en la imatge anterior.

Una vegada teniu el mapa públic, només s'ha de copiar el codi HTML i inserir-lo a la pàgina web.

Inserir mapes


Què podem fer amb Google Maps?

Alguns exemples d'activitats són:

  • Localitzar el recorregut que fa l'alumnat fins al Centre educatiu, ubicant edificis, carrers, places…
  • Desar rutes i compartir-les.
  • Inserir mapes en Webs, blocs…
  • A partir de la lectura d'una novel·la marcar els llocs que visiten els protagonistes.

Material de suport