Creació d’un lloc web amb la nova versió de Sites


En aquest apartat trobareu informació sobre la creació i gestió de Google Sites (versió clàssica):

Part central

La nova versió de Sites dirigeix directament l’usuari a l’entorn d’edició; si situem el punter sobre la visualització prèvia de la capçalera del lloc web en construcció, tindrem l’opció de canviar la imatge i el tipus de capçalera.

Edició del títol


Des de la mateixa visualització de la capçalera, es podrà editar el títol i canviar la mida de la tipografia. Si en el disseny del lloc web s’ha tingut en compte un logotip, l’usuari també el podrà incorporar situant el punter a la part superior esquerra de la pantalla.

Com afegir un logotip al lloc web


Inici


A la part dreta de la interfície d’edició, ens trobem amb un menú dividit en tres pestanyes diferents (insercions, pàgines i temes). A la part inferior d’aquest menú hi ha quatre desplegables més que permeten enllaçar i inserir diferents elements al lloc web.

Menu lateral d'edició


Inserció

Podem considerar que els elements bàsics de les publicacions digitals són el text, les imatges i els enllaços. Aquests elements, representats per unes icones, encapçalen el menú vertical d’edició.

Detall del menú d'edició


Inici

Quadre de text

Si cliquem sobre la icona del quadre de text, apareixerà una caixa (o secció) per començar a escriure o editar un bloc de text. Incorpora un menú d’edició senzill que permet definir la mida i color de la lletra segons la configuració de la plantilla, aplicar un format concret al text o inserir enllaços.

Menú d'edició. Quadre de text


Si passem el punter per sobre de la caixa de text, tindrem accés a altres opcions d’edició que permetran destacar el fons de la secció, duplicar-la o esborrar-la.

Menú d'edició. Fons de la secció


Inici

Imatges

Menú d'edició. Quadre de text


La icona Imatges permet accedir a una finestra emergent que permet seleccionar i insertar imatges a qualsevol pàgina del lloc web. Amb aquesta finestra, l’usuari tindrà l’opció d’insertar les imatges a través de la seva URL, cercar imatges a Google o a la revista Life i seleccionar imatges als àlbums de Google Fotos o Google Drive.

Selecció de carpetes per insertar a Google Drive


Inici

Insereix l'URL

A través d’aquesta opció, l’usuari té la possibilitat d’afegir l’enllaç a un lloc web en una de les seccions de la pàgina. Sites incorpora una visualització prèvia del lloc web que l’usuari pot editar a partir de les opcions de configuració del bloc de contingut (menú lateral) i des de l’opció de configuració de la targeta d’enllaç.

Menú d'edició. Insereix l'URL

Inici

Penja

Aquesta funció permet cercar i carregar arxius d’imatge des de dispositius físics.

Menú d'edició. Penja


Dins de la mateixa pestanya del menú, l’usuari també visualitza quatre blocs més; Components, Google Drive, Insercions de Google i Documents de Google. A Components, trobem l’opció d’inserir un divisor per separar els diferents blocs de contingut de la pàgina. En aquest cas, no hi ha cap opció d’edició.

Menú d'edició. Componets: Divisor


Si volem accedir als arxius de les carpetes de Google Drive de la nostra unitat o compartides, cal obrir el segon desplegable.

Menú d'edició. Des de Google Drive


El menú d’edició de Sites també permet que es realitzin insercions de Google des de les aplicacions Google; YouTube, Calendari i Mapes.

Menú d'edició. Insercions de Google


Des de l’opció Documents, l’usuari pot accedir directament a un tipus concret d’arxiu que es correspongui amb les aplicacions Documents, Presentacions, Fulls de càlcul, Formularis o Gràfics.

Menú d'edició. Insercions de formularis


Inici

Pàgines

Aquesta segona opció del menú té una finalitat ben concreta: la creació de pàgines i subpàgines. A la pàgina inicial es genera un menú a la part superior que permet accedir a cadascuna d’aquestes pàgines.

Creació i gestió de pàginesDes de les caixes que es generen amb la creació de noves pàgines, l’usuari accedeix a un submenú que permet:

  • Definir una nova pàgina d’inici
  • Duplicar una pàgina
  • Canviar el nom de la pàgina
  • Crear una subpàgina
  • Treure la pàgina del lloc web
  • Amagar la pàgina de la navegació

Inici

Temes

La tercera pestanya del menú permet que l’usuari pugui triar entre diferents temes (o plantilles). Els temes defineixen l’estil de visualització i l’estructura del lloc web. Les opcions per personalitzar un d’aquests temes estan molt limitades i restringides a l’estil de la lletra i a la carta de colors.

Tria de temes

Inici


Publicació de l'entorn web

A la part superior de la interfície, hi ha el menú per poder configurar la publicació de l'entorn web. Les opcions són limitades, però hi ha opcions de restricció que podem definir des de la Configuració de la publicació.

Configuració de la publicació

Les altres icones del menú permeten que l'usuari previsualitzi l'entorn, copiï l'enllaç del lloc publicat o afegeixi altres editors.

Després de modificar qualsevol contingut o espai de l'entorn, és necessari clicar el botó de publicació.

Si volem enviar o publicar el lloc web és necessari obtenir l'enllaç del lloc publicat. En cap cas, publicarem l'URL d'edició.

Enllaç de publicació

Inici