Google Sites

Google Sites és un editor de pàgines web. Es tracta d'una aplicació en línia associada al compte de La meva XTEC.

L'objectiu d'aquesta aplicació és crear un lloc web d'una manera ràpida i senzilla, sense necessitat de tenir coneixements de programació i que es pugui utilitzar per a diverses finalitats:


Per començar a crear el lloc web, cal que cliqueu sobre el botó CREA. A partir d’aquest punt, tindreu dues opcions; la versió clàssica de Sites i la seva nova versió. Les diferències, tant en l’entorn d’edició com en la visualització del lloc, són prou significatives. També hi ha una opció per accedir directament a la nova versió de Google Sites.

Crea. Accés a Google Sites


La nova versió de Google Sites està molt més simplificada i prioritza la visualització ràpida de totes les opcions disponibles en el menú d’edició. Les diferències en la visualització del lloc web també són evidents; la nova versió de Google Sites està actualitzada segons algunes de les tendències actuals del disseny web: minimalisme, disseny modular i l’ús limitat de colors.

Entorn d'edició de la versió nova de Google Sites


Entorn d'edició de la versió clàssica de Google Sites


Crear i mantenir un lloc web és senzill i ràpid i, a més, es pot utilitzar plantilles i temes que faciliten tant la creació de l'estructura general com la de cadascuna de les pàgines.