En aquest apartat trobareu informació sobre la creació i gestió de Google Sites (versió clàssica):

Edició del contingut d'un lloc web

Inserció i disseny del contingut

Llocs web: Google Sites permet afegir contingut textual i multimèdia a les seves pàgines des del botó d'edició. En un primer pla, la interfície presenta un barra d'edició semblant a la què podem trobar a qualsevol gestor de contingut o processador de texts bàsic.

Barra d'edició

És important conèixer el ventall d'opcions que ofereix l'opció Insereix, ja que permet enriquir i fer visualment atractives les pàgines del lloc web.

Edita la pàgina: Insereix

L'opció Drive permet que l'usuari insereixi documents i contingut multimèdia directament des del seu espai virtual de Google Drive.

L'opció de Disseny de contingut permet modificar la maquetació de la pàgina, a fi d'equilibrar el contingut textual i audiovisual. És molt útil per diferenciar les tipologies de pàgina que s'integren dins del lloc web.

Edita la pàgina: Disseny

Creació de pàgines

Crear pàgines a Llocs web: Google Sites és una tasca senzilla. El botó Crea una pàgina nova de la barra d'edició dóna accés a la configuració inicial de la pàgina.

Crear una pàgina nova

Inicialment es poden crear cinc tipus de pàgines:

  • Pàgines web senzilles en les quals podreu escriure, incloure imatges, taules, donar format al text,… tot a partir d'un editor senzill.
  • Pàgina d'anuncis, on podreu publicar notícies de manera cronològica, com si fos un bloc senzill. La icona RSS que porta incorporada permet la subscripció a les novetats de la pàgina.
  • Pàgina d'emmagatzematge de fitxers, que us permet pujar fitxers i organitzar-los en carpetes. Exemple.
  • Pàgina de llista, en la qual podeu definir els camps o columnes d'informació que definiran cadascun dels ítems que s'hi inclouran. Pot ser útil per llistar els deures, tasques, adreces de correu d'interès etc.
  • Pàgina d'inici, que és una pàgina predefinida amb una secció superior on escriure text i una inferior amb ginys (o gadgets) que només vosaltres podeu veure.

Les pàgines d'anuncis, d'emmagatzematge de fitxers i de llista es poden inserir a altres pàgines del lloc com si fossin un giny.

Per defecte, totes les pàgines contenen el títol, els enllaços a les subpàgines, permeten comentaris i permeten pujar-hi fitxers. Aquests aspectes es poden editar des del menú Accions de la pàgina | Configuració de la pàgina. Des d'allà es pot canviar també l'URL o adreça de la pàgina.

Configuració de la pàgina

Una vegada creades totes les pàgines i/o subpàgines del lloc es poden visualitzar i modificar des del Mapa de lloc.

Mapa del lloc web

També es poden crear plantilles, tenint en compte que si es publica un lloc web com a plantilla no només es publica l'estructura de pàgines sinó tot el seu contingut: Exemple.