En aquest apartat trobareu informació sobre la creació i gestió de Google Sites (versió clàssica):

Creació d'un lloc web amb la versió clàssica de Google Sites

Per crear un lloc web només cal que cliqueu sobre Crea al menú principal de Llocs web: Google Sites i s'obrirà una pàgina amb un formulari al qual s'ha de determinar i seleccionar:

  1. La plantilla del lloc.
  2. El nom del vostre lloc, que apareixerà a la capçalera de la pàgina.
  3. La URL o adreça del vostre lloc web, que serà http:/sites.google.com/site/nomdellloc/, on vosaltres decidiu què hi ha d'anar a nom del lloc i el sistema comprovarà si la URL està lliure.

Creació d'un Lloc Web

En crear el lloc web trobem el menú Menú accions. Les diferents opcions de configuració del vostre lloc web estan agrupades en:

  • Accions de la pàgina
  • Plantilles de la pàgina
  • Accions del lloc

Menú accions

Edició del disseny del lloc

Dins d'Accions del lloc, entre d'altres opcions, es permet editar el disseny del lloc web:

Menú accions

L'usuari pot modificar la capçalera, la navegació horitzontal, la barra lateral i el peu de pàgina. Quan l'usuari modifica la barra lateral, disposa d'elements com Text, Activitat recent del lloc, Propietats del lloc, Autors de la pàgina entre d'altres, per integrar dins d'aquesta secció de la navegació.

Selecció d'elements nous de la barra lateral

Gestió del lloc

Aquesta opció del menú dóna accés a opcions de catalogació del lloc web i a accions de configuració com la gestió de fitxers adjunts, la modificació de les plantilles de la pàgina o la selecció de temes, colors i tipus de lletra.

Gestió del lloc

Compartició del lloc

L'administrador del lloc web configura els diferents nivell d'edició i visualització del lloc, a través del menú de gestió.

Opcions de visibilitat

A part de les opcions de visibilitat, també cal tenir en compte els següents permisos:

  • De lectura: les persones que tenen només permisos de lectura no veuen la barra d'edició.
  • De col·laboració: poden editar pàgines però algunes accions, com ara canviar la configuració del lloc, convidar persones amb permisos de propietat o editar la barra lateral, no les poden dur a terme.
  • De propietat: en aquest cas podran fer totes les accions que ofereix el lloc.