Google Acadèmic

Google Acadèmic (o Scholar) és el motor de cerca de Google especialitzat en contingut d'arrel científica. Google Scholar indexa literatura científico-acadèmica de diferents formats i disciplines. Entre els resultats es poden trobar articles de revistes científiques, enllaços a llibres, tesis i altres treballs acadèmics.

Vista general del cercador i desplegament del menú


Cerca

Google Scholar disposa de diferents funcions per gestionar tota la informació que l'usuari selecciona. L'aplicació permet fer un cerca genèrica, o bé, filtrar un resultat a través de les opcions a les que l'usuari accedeix des del botó de desplegament.

Cerca avançada

Cerca des del botó de desplegament avançat


Etiquetatge

Els resultats de cerca es poden desar a La meva biblioteca; per posar un document a la biblioteca, només cal marcar la icona de la estrella dels resultats de cerca. Des del peu de cadascun dels resultats de cerca, l'usuari podrà accedir a les citacions bibliogràfiques i als articles relacionats.

Incorporar un document a la biblioteca


L'usuari també té l'opció de crear etiquetes per classificar els resultats de cerca seleccionats i gestionar les seves referències. Les etiquetes es poden gestionar des del menú lateral i superior.

Opcions d'etiquetatge


Referències bibliogràfiques

Google Acadèmic també permet extreure la cita de la publicació i exportar-la a diferents administradors de bibliografia (BibTex, EndNote, i RefMan) o a format .csv

Els fitxers CSV (de l'anglès comma-separated values) són un tipus de document en format obert senzill per representar dades en forma de taula.

Opcions d'exportació