Google Keep

Introducció

Google Keep és una aplicació que trobem també a l'entorn de La meva xtec que ens permet crear i gestionar notes de manera senzilla. L'entorn és molt intuïtiu, facilitant que l'usuari es familiaritzi amb totes les funcionalitats sense necessitat de formar-se en el seu ús. Una de les grans avantatges de Google Keep és la seva simplicitat visual i el seu menú simplificat de funcionalitats.

L'organització de la informació és bàsicament visual i parteix de l'acció de crear una nota. A partir de la creació d'una nota, l'usuari definirà si vol donar un format d'anotació o de llista. Aquesta segona opció afegeix una casella de verificació a totes les idees o tasques que s'introdueixin a la nota.

Creació i edició d'una nota


A l'anterior imatge, s'ha destacat la icona d'un pin. Aquesta funció és molt pràctica si l'usuari vol fixar una nota a la part superior del seu escriptori Keep

Totes les opcions de configuració que l'usuari té sobre una nota són visibles i estan representades per una icona. Aquestes opcions són:

  • Programar un recordatori
  • Compartir
  • Canviar el color
  • Afegir una imatge
  • Fer un dibuix
  • Arxivar la nota
  • Afegir una etiqueta


Etiquetes

Les etiquetes de les notes es poden crear i editar mitjançant l'opció corresponent del menú esquerre de la interfície.

Vista general amb el menú d'etiquetes.


Des de la nota, l'usuari també tindrà l'opció d'afegir les etiquetes. L'etiquetatge és un recurs molt útil per organitzar la informació en cas de tenir un volum important de notes.

Afegir etiquetes des de la nota


Llistes

L'ús de les llistes és molt pràctic en el cas que l'usuari vulgui mostrar de manera explícita quins són els elements pendents i completats de la llista. Aquesta acció es podrà realitzar a través de les caselles de verificació.

Llista de tasques.


Per crear una llista amb caselles de validació, només cal seleccionar l'opció des d'una nota nova.

Crear llista des de nota nova


En cas que es vulgui canviar el format de nota a llista (o a l'inrevés), l'usauri haurà de seleccionar corresponent des del peu de la nota.

Converir a caselles de selecció


Compartició

Les notes també es poden compartir amb altres usuaris de l'aplicació, que agafaran el rol de col·laboradors.

Compartició de notes.


Còpia a documents de Google

Des de l'edició de cadascuna de les notes, el menú inclou l'opció de copiar la nota a un document de Google.

Còpia de nota a Documents.


Si es volen copiar diferents notes, cal clicar el botó esquerre del ratolí i arrossegar el punter per sobre de les notes que es volen seleccionar. Després de tenir les notes seleccionades, serà necesari anar a la icona dels tres puntets i triar l'opció corresponent.

Còpia de diferents notes a Documents.