Possibles usos del Mode quiosc

El mode quiosc pot tenir usos diversos a l'escola o institut. El mode quiosc obliga al nostre dispositiu a executar una determina aplicació. Això ens pot ser de gran utilitat quan els ordinadors hagin d'estar en un lloc públic i sense supervisió d'un professor, com pot ser durant les jornades de portes obertes o a la biblioteca escolar si és oberta en horari extraescolar. També pot resultar d'utilitat durant la realització d'examens, durant els quals volem assegurar la impossibilitat de navegació fora dels espais que nosaltres considerem necessaris. Aquí trobareu informació d'aquestes tres opcions:


Continguts