Examens

El mode quiosc pot ser una eina molt interessant alhora de fer proves o examens. Aquest és un exemple senzill de com fer-ho. Gràcies al creador d'aplicacions de chrome podeu generar una aplicació que us obri una pàgina concreta. Aquest procediment no seria massa eficient si haguéssiu de crear una aplicació per a cada examen. L'opció senzilla és fer una aplicació que obri una pàgina de Google Sites creada al nostre domini de GSFE i del qual tinguin drets d'edició tots els professors. D'aquesta manera, únicament editant el Google Sites i inserint el formulari adien, en tindreu prou, ja que la vostra aplicació funcionarà d'una manera dinàmica, obrint el formular que hageu inserit al Google Sites.

Aquest seria el procés:

  • Creació d'un Google Sites. Ho podeu fer a una Unitat d'Equip. Aquest Sites ha de tenir drets d'edició per a tothom. Si ho feu dins d'una Unitat d'Equip, ja no l'heu de compartir ni gestionar els permisos.  • Inserció d'un qüestionari. Aquest, si voleu pot ser auto-corregible.

  • Publicació del Google Sites. Aquest ha de ser públic, ja que en cas contrari, a l'entrar amb mode quiosc sense validació, no seria visible.

  • Creació de l'aplicació en mode quiosc i configuració des de la consola d'administració. Després hauríeu de forçar la instal·lació per a tot el domini de l'escola, i just abans de començar l'examen, forçar a tots els chromebooks de la classe a arrencar amb aquest aplicatiu. Això ho fareu seleccionant l'unitat organitzativa a on els tingueu ubicats.
  • Un cop realitzat l'examen, eliminareu el qüestionari del Google Sites, a fi i efecte d'alliberar l'espai per a un altre possible ús i a l'inici de sessió automàtic a mode quiosc de la vostra organització seleccionareu Cap.

En cas de centres molt grans o de coincidència de dates, pot ser interessant tenir més d'un espai en mode quiosc per a aquest ús.