Registre de dispositius

Si volem gestionar els Chromebooks del centre des de la consola d'administració de GAFE i prèvia adquisició de les llicències pertinents de Google,haurem de seguir els següents passos abans de validar-nos amb qualsevol usuari:

  1. Posem en marxa el Chromebook. Seleccionem la llengua, el teclat, configurem la xarxa (aquesta, la primera vegada ha de ser amb adreces dinàmiques), i accepte la llicència de Google.
  2. Un cop arribat a aquest punt, apareixerà la pantalla de validació. És molt important no introduir encara cap usuari, ja que en cas contrari, seria impossible el registre i hauríem de restaurar el chromebook. És en aquest moment en el que hem de forçar el registre mitjançant la combinació de tecles Ctrl-Alt-E. Ens apareixerà una nova caixa on fer-lo. Aquest el pot fer qualsevol usuari del domini. Si els ordinadors són propietat de l'alumne, o d'ús exclusiu d'algun membre del domini, fóra convenient registrar-lo amb el seu usuari, a fi de poder-lo controlar més fàcilment des de la consola.
  3. Un cop enregistrat, podem validar-nos amb qualsevol usuari del domini.