Configuració de la xarxa amb ip estàtica

Chrome OS és un sistema operatiu orientat a funcionar amb ip dinàmica. La possibilitat de treballar amb ip estàtica era una funcionalitat experimental fins el 2015 a la qual només podies accedir mitjançant una flag. Actualment ja podeu configurar el Chromebook amb ip estàtica, malgrat que no pot ser des de l'inici. Això afegeix una petita dificultat en la seva configuració a aquells centre que vulguin treballar amb la xarxa docent del projecte Heura. La primera sessió obligatòriament ha de ser mitjançant ip dinàmica, motiu pel qual, en cas de no disposar d'un servidor de dhcp, es recomana fer la configuració des d'una zona wifi d'un dispositiu mòbil.

Un cop hem obert la sessió, accedim a Configuració|Connexió a Internet i des del desplegable seleccioneu la xarxa que volem configurar.

Aquí a la segona pestanya (Xarxa) haureu de desmarcar l'opció Configura automàticament per poder configurar-la. Igualment podeu desmarcar l'opció Servidor de noms automàtics per introduir manualment les dns adients.