Chromebook

Un Chromebook és un ordinador personal portàtil que treballa amb el sistema operatiu Google Chrome OS. Són ordinador orientats a treballar en el núvol i que poden ser gestionats des d'una consola d'administració de Google Apps for Education si s'adquirit prèviament una llicència. Registre de dispositius
Restauració de dispositius
IP estàtica