Preguntes

La pregunta és la tercera opció quan cliquem al botó +. Les preguntes serveixen per comprovar ràpidament el coneixement dels alumnes o per organitzar un debat a la classe. Amb les preguntes podeu:

  • consultar i posar una nota a totes les respostes dels alumnes en un sol lloc
  • saber qui ha contestat i qui no
  • decidir si els alumnes poden veure les respostes dels companys i respondre-hi

La finestra de configuració de la pregunta és similar a la de la tasca o la notificació. Podeu adjuntar un document pujat des del vostre ordinador, des del vostre Drive, inserir un vídeo de Youtube o adjuntar un enllaç. Tenim dos tipus de preguntes:

  • Resposta breu. És una resposta oberta. En aquest cas es pot establir un diàleg entre ells, ja que es pot permetre que es responguin entre ells. També es pot permetre que editin les seves respostes.

  • Elecció múltiple. Aquí la resposta ja no és oberta i no es pot establir un diàleg però sí veure un resum de la classe.Dins de la seva configuració, podem decidir si els alumnes poden veure les respostes dels seus companys i si les poden editar un cop lliurades. Així és com ho veuria un alumne, en el cas que s'hagués seleccionat la possibilitat de poder veure les resposts dels companys, però que no es pogués editar la pròpia resposta.