Notificacions

Crea una notificació és la primera opció que trobem al clicar al botó +.

Una notificació no és res més que un post o una entrada al mur del curs. Aquesta entrada permet iniciar una conversa que s'articula a mode de fòrum, i en el qual es poden anar obrint fils de conversa.

Aquesta notificació permet com totes les activitats del Classroom, afegir diferents tipus d'elements:

  • Un fitxer adjunt,
  • un element de Google Drive,
  • un vídeo de Youtube,
  • o un enllaç.

Tanmateix, aquesta notificació la podem publicar en un curs o en varis.

Les notificacions poden tenir un caire més o menys informal, però també poden desenvolupar un treball important, ja que pot esdevenir una eina de debat molt potent. No obstant, com a eina de comunicació i debat, no comporta una avaluació, i la seva activitat no es mostrarà a la finestra de Treballs.