Classroom com a professor

Un cop validat com a professor, accedim al nostre entorn.

A la columna de l'esquerra tenim tres quadres: el superior ens mostra els treballs o tasques actuals, el Tauler d'Activitat ens permet mostrar elements suprimits, i el codi de classe permet als alumnes inscriure's. A la part superior trobareu tres pestanyes:

  • Tauler d'activitats. És la que es carrega per defecte. Funciona com un mur on es mostraran les publicacions, ja siguin notificacions, tasques, preguntes o publicacions. Aquests elements no es poden ordenar, i únicament podem promocionar al que vulguem a dalt de tot. A la part inferior dreta hi ha un botó amb un signe + que us permetrà afegir contingut.
  • Alumnes. Aquí podreu gestionar els vostre alumnes, decidir els privilegis que tindran, enviar missatges, silenciar-los o suprimir-los.
  • Informació. Aquí donareu informació del curs. També des d'aquí podreu convidar a altres professors o afegir materials complementaris.


Continguts