Característiques generals

Classroom és l' EVEA (Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge) de Google. Funciona com una aplicació més de Google Apps for Education des d'agost de 2014. Disposa a més a més d'una aplicació per a mòbil que podem trobar per a Android a Google Play o per a iOS.

Les grans avantatges de Classroom respecte a altres EVEAs són la seva senzillesa, la seva vinculació a totes les aplicacions de Google Apps for Education, i la seva aposta pel treball col·labotaratiu.

Com a punts febles podríem parlar de la falta d'un qualificador, o de la possibilitat de crear subgrups. Existeixen complements del Full de Càlcul com Doctopus que et permeten aquesta funcionalitat, però Classroom encara no.

Aquí teniu un vídeo introductori.

(Vídeo de Felip Cedeño)


Continguts