Flubaroo

Flubaroo és una eina d'avaluació basada en els Fulls de Càlcul de Google i els Formularis.
Per a fer-la servir el primer que heu de fer és descarregar el complement del full de càlcul anomenat Flubaroo.

Un cop descarregat, per executar-lo li heu de concedir permisos per a que pugui accedir als nostres fulls de càlcul.

Per a fer-lo servir, el primer que heu de fer es preparar un exercici avaluable en un Formulari de Google.

Un cop preparat el qüestionari, l'envieu als nostres alumnes. Això ho podeu fer per correu electrònic al grup de google de la classe, o simplement associant l'enllaç a una tasca del Google Classroom. Accedirem de nou al Full de Càlcul. Això ho podeu fer des de l'enllaç als Fulls de Càlcul que trobareu a la pestanya Respostes del Formulari.

Ja dins del Full de Càlcul, executareu el Complement Flubaroo.

Veureu com us ha creat una fila per a cada entrada del Formulari. Heu d'omplir una Fila amb les respostes correctes.

A mida que els alumnes vagin lliurant els exercicis, s'anirà omplint el full de càlcul. Necessiteu un mínim de dos lliurament per a poder avaluar. Ara anireu a Complements | Flubaroo | Calificar tarea i el complement us mostrarà una sèrie de passos per a poder avaluar.

El pas 1 és triar quina columna és la que indica qui és l'alumne.Tanmateix, la resta de columnes mostren una sèrie d'opcions de qualificació (normal, autoavaluació o a mà).

Al pas 2 heu de dir quina és la fila on són les respostes correctes (això només afectarà a les columnes associades a una qualificació normal)

Si el procés ha finalitzat correctament, Flubaroo us mostrarà una finestra indicant-ho.

Els resultat els trobareu al Full de Cacul. Ens mostrarà en vermell tots aquells valors inferiors al 70% (això es pot modificar des de la configuració del complement).
Amb les dades resultants, podeu mostrar estadístiques o compartir-les. També podeu fer que els alumnes rebin un correu automàticament quan hagin estat avaluats amb l'opció Autograde. En aquest vídeo podeu observar com configurar-lo.