Doctopus i Goobric

Doctopus és un complement del Fulls de Càlculs de Google que ens permet gestionar els Documents del alumnes. Goobric és un complement de Chrome que ens permet avaluar amb rúbriques. Ambdós complements es poden vincular fàcilment amb Google Classroom per a afavorir l'avaluació.

Des del Classroom creareu una Tasca, a on afegireu la plantilla del Document que repartireu a tot els alumnes com a còpia.

Els alumnes hauran d'obri la tasca per a poder utilitzar els complements!

Abans d'executar l'script, ens assegurem que tots els alumnes hagin obert la tasca (és en aquest moment que es crea el document).

També ho podem comprovar des del Drive.

Creeu ara un Full de Càlcul fora de la carpeta compartida i engegueu el complement Doctopus que prèviament l'Administrador d'Aplicacions haurà instal·la a l'organització de Professorat. Un cop obert el complement, apareixerà una caixa a l'esquerra per configurar-ho. En el primer pas heu de seleccionar l'assignació corresponent. En el nostre cas triarem Google Classroom. (Si no feu servir Google Classroom, podeu triar l'opció Drive).

A continuació seleccionareu el curs i la tasca.

Cliquem al botó Ingest assignment. A continuació s'omplirà la graella amb tota la informació dels Documents compartits. Si observeu, ara el complement Doctopus ofereix una sèrie d'eines, la més interessant de les quals és la primera que permet afegir una rúbrica per avaluar.
Goobric és un complement del navegador Google Chrome que els administradors hauran instal·lat a l'organització Professorat.
Per afegir la rúbrica (Attach Goobric), primerament l'haureu creat. Això ho fareu també des del Fulls de Càlcul de Google, situant a la primera fila la puntuació, i a la primera columna els ítems a avaluar.

Un cop hagueu clicat a Attach Goobric, seleccionareu la rúbrica.

Quan obriu un document amb una rúbrica associada, apareix l'icona de Groobric a la dreta de la url.

Clicant a sobre de l'ull de Goobric, se'ns obrira el document amb la rúbrica d'avaluació.

A la part superior teniu una pestanya per a cada ítem, i la casella per avaluar. A la banda dreta teniu una caixa on podeu afegir comentaris i fins i tot gravar un àudio que pujareu també al Drive. Un cop avaluat cliqueu a submit.L'avaluació arribarà a l'alumne i també es registrarà al Doctopus. Goobric no fa una nota final. És una decisió dels propis creadors, i que en cas de necessitat es soluciona fàcilment afegint columnes a la taula amb la funció de suma o mitjana. Si hem marcat l'opció d'enviar correu, l'alumne rebrà un com aquest: