Linkat

La Linkat inclou les aplicacions de Google Chrome dins de seu menú. Per poder-lo fer, ens hem d'haver validat dins del navegador Chromium (o Chrome si l'hem instal·lat) amb el nostre usuari de Google Apps for Education.

Això ho fa a dos nivells:

  • Dins del menú Aplicacions de Chromium  • Dins del menú Internet | Menú d'Aplicacions de ChromiumEn aquest cas s'obrirà una finestra amb totes les aplicacions.

També podem accedir a totes les aplicacions sempre des la pàgina web de aplicacions de google des del navegador Chromium (o Chrome en cas d'haver-lo instal·lat). I en cas de no haver-se instal·lat algun accés directe, ho podem fer fàcilment des d'aquí.

També es carregaran totes les extensions de Chrome, com també la pàgina d'inici i totes aquelles pàgines que haguem decidit que l'organització a la qual pertany l'usuari ha tenir d'inici.

Per a aconseguir personalitzar els menús, fóra interessant que cada alumne tingués el seu usuari també a l'ordinador. En cas contrari, trobarem als menús aplicacions de diferents organitzacions. Les escoles amb el Model d'Aula implementat, ho poden fer sense cap problema. La resta ha de valorar la possibilitat de generar usuaris locals als ordinadors, però en aquest cas, l'usuari tindrà un maquinari vinculat.