5- Personalització del lloc

Una vegada ja es tenen tots els aspectes anteriors acabats, ja es pot disposar de totes les eines que presenta Google Apps Education.

Ara cal personalitzar l'entorn de treball. Per fer -ho caldrà entrar a la consola de l'administrador:

Per accedir a la consola de l'administrador:

1. Al navegador , anar a l'adreça d'administració
2. Entrar amb el compte d'usuari d'administrador (cal posar nom d'usuari i el domini) i contrasenya
3. Iniciar sessió

També es pot accedir a través de l'adreça: En aquest cas només cal posar el nom d'usuari (sense el domini) i la contrasenya.

A la consola de l'administrador fent clic a sobre de la roda situada a dalt a la dreta hi ha accés a:
- Visita guiada sobre el contingut de la consola
- Assistent de configuració pas a pas

PERFIL D'EMPRESA

PERFIL
Aquí es pot:
- Configurar el compte de l'administrador principal del lloc
- Definir l'idioma i la zona horària

PREFERÈNCIES DE COMUNICACIÓ
Aquest apartat permet seleccionar els missatges que es volen rebre respecte als serveis, ofertes, etc… de Google.

PERSONALITZACIÓ
Permet:
- Personalitzar el logo: imatge .png, o .gif amb mides de 143x59 pixels
- Personalitzar els colors del quadre d'accés

URL PERSONALITZADES
Permet canviar la URL d'accés als diferents serveis:
- URL del correu
- URL del calendari
- URL de docs
- URL del site

Per a habilitar aquestes URL personalitzades, cal crear registres CNAME amb el host del domini.

**REGISTRES CNAME** Aquests registres enllacen l'adreça original de cada servei a altres noms triats per l'administrador.


Continuem el procés: Personalitzar URL