1- Domini

Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats que s'assignen paral·lelament a una o més adreces IP. L'assignació, però, no és fixa: els noms poden moure's a una altra localització de la topologia d'Internet amb una altra adreça IP. El domini és el nom que identifica a un lloc web. Cada domini ha de ser únic a internet. Un servidor web pot servir múltiples pàgines web de molts dominis, però un domini només pot apuntar a un servidor.

Dominis.cat

El domini .cat és el primer domini per a una comunitat lingüística i cultural. Els criteris per tal que un lloc web tingui el domini .cat són que sigui en català o que estigui relacionada amb la cultura catalana.

Hi ha moltes empreses que oferten la contractació d'un domini, només cal buscar a l internet amb qualsevol buscador

Els centres educatius públics que sol·licitin un domini, aquest ha de ser .cat

Algunes opcions:

Totes les webs que oferten la contractació del domini presenten un cercador per tal de comprovar que el domini en el que estàs interessat està disponible o no.

Exemple:

El procés d'enregistrament del domini és molt fàcil de realitzar i immediat. Només cal comprovar que està lliure i seguir les indicacions marcades. Hi ha l'opció de fer el pagament amb la tarja sense cap tipus de recàrrec addicional.


Continuem el procés: 2- Sol·licitud Google Apps Education