6- Creació comptes d'usuari

Per crear usuaris es pot fer de dues maneres: Afegir-los d'un a un o de forma massiva a través d'un fitxer .csv

A la consola de l'administrador, accedir a "Usuarios".

A la pantalla següent apareixen els usuaris ja creats. Aquí es pot modificar les característiques de cadascun d'ells.

Per afegir més usuaris cal anar a la icona remarcada en vermell.

Aquí es presenten les opcions per afegir usuaris d'un a un o de forma massiva pujant un fitxer CSV.

Seleccionar l'opció: "Añadir a varios usuarios a la vez (subida de archivo CSV)".

Tal i com explica a la imatge anterior cal crear un fitxer CSV (amb valors separats per comes) amb la informació dels comptes d'usuaris a pujar. Aquest fitxer s'ha de crear en un full de càlcul tipus libre oficce, excel, etc. Quan es desa de fitxer cal tenir en compte el tipus CSV, el joc de caràcters unicode (UTF-8) i el delimitador de camp: , (comes).

L'encapçalament dels camps que ha de tenir el full de càlcul són:

username first name last name password

Exemple:

Amb el fitxer ja a punt cal clicar a "Selecciona el fitxer", i una vegada ja el tenim cal clicar a: "Subir y continuar". Si l'arxiu presenta alguna errada surtirà una advertència donant lloc a poder modificar i tornar a pujar l'arxiu. Segons la grandària de l'arxiu, el procés pot trigar fins a tot el dia en gestionar-se.

Més informació:
Afegir usuaris
Pujar molts usuaris a la vegada