Usuaris

Dins de la consola d'Administració de Google Apps for Education trobareu en primer lloc la gestió d'usuaris. Per a afegir usuaris heu d'anar al botó situat a la part inferior dreta.
Quan aproximeu el ratolí a aquest botó, us apareixeran dos botons nous: un per a afegir usuaris de manera individual i manual, i un altre per a fer una alta massiva d'usuaris.
Si decidiu crear usuaris manualment, s'obrirà una altra finestra que haureu d'omplir.
Haureu d'assignar una contrasenya, que l'usuari, un cop validat haurà de canviar. Aquesta política és modificable. Per fer-ho heu de seleccionar l'usuari creat, i aquí clicar a la icona de Canvi de Contrasenya.
Aquí s'obrirà una nova finestra on heu de desmarcar l'opció Sol·licitar un canvi de contrasenya
Si voleu fer una alta massiva d'usuaris, heu de triar l'opció Añadir varios usuarios. Aquí s'obrirà una finestra que ens oferirà el procés en dos passos: primer descarregar un fitxer .csv de mostra, i després pujar-lo un cop omplert.
En aquest pas, ja podem decidir si els nous usuaris hauran de canviar la contrasenya. El document que se'ns proposa té moltes columnes. Podem eliminar-les totes excepte les 4 primeres (First Name, Second Name, Email Address, Password).