Restricció del Drive

En el Google Drive, per defecte, podem compartir documents amb qualsevol usuari. Pot resultar recomanable que els alumnes no puguin compartir documents amb persones alienes al centre.

Per fer-ho anirem a Aplicaciones - GSuite - Drive y Documentos. Aquí clicarem a Configuración para compartir, seleccionarem la Unitat Organitzativa adient (normalment Alumnat)i clicarem a Opcines para compartir. Aquí per defecte bé activada l'opció Activado. Seleccionarem l'opció Desactivado, i deixarem marcada l'opció Permitir a los usuarios de la Unidad Organizativa … reciban archivos de usuarios ajenos a … .