Administració de la configuració de l'usuari per part del professor

La gestió de la Configuració de l'usuari per part del professor dins de la unitat organitzativa de la seva aula, és una gran eina que facilita molt la seva feina i alleugereix la del Administrador. Amb els permisos adients, el professor podrà administrar les seves aplicacions i extensions, així com les pàgines d'inici o les pestanyes carregades a l'inici.

La consola d'administració de GSFE disposa de sis perfil d'administrador:

  • Superadministrador
  • Administrador d'usuaris
  • Administrador de centre d'ajuda
  • Administrador de serveis
  • Administrador d'Android for work

D'aquests perfils, únicament l'administrador d'usuaris pot vincular-se a una unitat organitzativa. L'Administrador de Serveis, que és el que ens interessaria per a poder gestionar aplicacions i extensions, és un perfil que afecta a tot el domini. No obstant podem solucionar aquesta limitació creant una nova funció d'administració.

Creació d'una funció d'administració

Des de la consola d'Administració, accediu les Funcions d'administrador i aquí cliqueu a la pestanya Crear una funció. Aquí s'obrirà una finestra emergent on heu de triar un nom (proposem que sigui Professor) i una descripció.

Ara haureu de triar els privilegis de que disposarà aquests administradors.

Obriu l'arbre de Servicios, i aquí també el de ChromeOS i seleccioneu Manage User Settings. Obrireu també l'arbre de Google Chrome Management i marcarem l'opció Administrar la configuració d'usuari.

Guardareu els canvis i passareu a la pestanya d'Administradors.

Aquí heu de pitjar al botó Assignar administradors, i a la finestra emergent escriviu el correu de l'administrador i assigneu una unitat organitzativa des del menú desplegable.

Ara només heu de confirmar l'assignació.

Si el procés ha estat reeixit, aquest ha de ser el resultat.

Quan l'usuari del nou perfil d'administració entra a la consola d'administració, únicament veurà la icona d'Administració de positius.

Si intenteu canviar la configuració de l'usuari, veureu com únicament podreu fer-ho de la unitat organitzativa assignada.