Organitzacions i suborganitzacions

Les polítiques que podem aplicar als usuaris del nostre domini, es fan en realció a les organitzacions que hagueu definit. Aquestes s'estructuren com un arbre, essent el seu origen el domini del centre. Podeu crear tantes suborganitzacions com vulgueu. Fóra útil tenir una per a cada grup-classe, però si cal podeu fer organitzacions més petites. És important entendre que cada usuari només pot trobar-se en una organització, però que cada suborganització pertany alhora a la organització mare, i totes elles al domini. Les polítiques es poden aplicar a qualsevol de les escales creades, i aquestes poden ser heretades o no per les seves suborganitzacions.

Si voleu afegir una suborganització, només heu de passar el ratolí pel costat de l'organització i quan apareguin els tres puntets del menú clicar a Añadir organización.
També podeu editar les organitzacions, moure-les o eliminar-les.