Aplicacions amb instal·lació forçada

Pot resultar molt interessant poder configurar una sèrie d'aplicacions amb instal·lació forçada per a una organització o suborganització determinada. Això pot ajudar molt a la gestió del domini i del grup o classe, ja que podeu preconfigurar força l'espai de treball dels alumnes. Això també ho podeu fer amb les pàgines web que es carregaran a l'inici de la sessió. No obstant, només els Superadministradors o els Administradors de Serveis podran implementar aquests aspecte.
Des de la consola, haureu d'accedir a Administració de dispositius - Administració de Chrome - Configuració de l'usuari i aquí anar a Aplicacions i extensions i clicar a Administrar aplicacions amb instal·lació forçada. Ara sobrirà una finestra emergent com aquesta.

Si voleu incloure una aplicació des del Chrome web store, seleccionareu la primera possibilitat. L'opció Aplicacions del Domini us permetrà afegir -que no instal·lar- aplicacions a una col·lecció privada que prèviament heu hagut de configurar, i l'opció Personificar una aplicació personalitzada us permetrà instal·lar aplicacions de d'un altre lloc web que no sigui el de Chrome.

Un cop forçada la instal·lació, podeu configurar-la.