Configuració de les aplicacions

Per configurar les aplicacions heu d'anar a Administració de dispositius - Administració de Chrome - Administració d'aplicacions .
D'es d'aquí, podeu configurar les aplicacions i aplicar les polítiques segons la organització o suborganització.

  1. Podeu permetre o no la instal·lació d'una aplicació. Si l'aplicació només la disposa una organització, potser aquesta política no serà molt útil, però si habiliteu una aplicació a tota l'organització, després podeu limitar-la a les suborganitzacions que us interessi. Un exemple podria ser habilitar i forçar la instal·lació del traductor a tot el centre, però no permetre la seva instal·lació a un curs durant l'examen d'anglès.
  2. Podeu forçar la instal·lació. Això pot ser molt interessant a la tasca diària del centre. Podeu forçar la instal·lació d'aplicacions molt habituals a nivell de tot el centre, com per exemple el Flubaroo, però podeu decidir forçar la instal·lació de l'aplicació Human3.0 només per aquell grup que estigui treballant el cos humà en aquell moment.
  3. Podeu fixar-la a la barra de tasques, per facilitar la seva ràpida execució.
  4. Podeu afegir-la a la col.lecció del centre del Chrome web store, per a una ràpida localització.

Totes quatre opcions podeu fer que s'heretin les polítiques de l'organització superior o anul.lar-les i modificar-les.