Tab suspender

Un dels problemes que pot tenir molts dels dispositius que treballen amb Chrome és el consum important de memòria Ram degut a l'elevat nombre de pestanyes actives. Moltes màquines (també Chromebooks) amb memòria inferior o igual a 2 Gb, poden patir en algun moment una minva del seu rendiment. És per això que complements com a Tab Suspender són importants, ja que ens poden gestionar molt bé el consum de memòria. En aquest cas, Tab suspender és molt configurable i permet fer un ús molt personalitzat.Si cliqueu a sobre de l'icona del complement, s'obre un petit menú contextual amb les següents opcions:

 • Gestionar el temps que trigaran les pestanyes a suspendre's,
 • suspendre totes les altres pestanyes,
 • suspendre la pestanya actual,
 • ignorar l'actual pestanya,
 • pausar la suspensió o
 • accedir a la configuració.Si accediu a la seva configuració podrem gestionar:

 • temps per a iniciar la suspensió,
 • ignorar les pestanyes fixades,
 • ignorar les pestanyes amb àudio,
 • opció de PC molt lent per a vídeos.
 • tancament automàtic de les pestanyes després d'un temps determinat,
 • límit total de pestanyes obertes,
 • llistes blanques amb pàgines a les quals no s'aplicaren aquests polítiques,
 • i també la manera de restaurar les pestanyes suspeses. La forma configurada per defecte és simplement passar el ratolí per sobre.