Hangouts

Aquesta aplicació de missatgeria instantània i vídeo-trucada, encara que estigui disponible a Google Apps for Education, no ve configurada. Per fer-ho haureu d'anar des de la Consola d'Administració a Aplicaciones | Google Apps | Configuración de Google Talk/Hangouts. Aquí, primerament haureu d'habilitar Hangouts (per defecte només és habilitada Google Talk), i després és recomanable inhabilitat el xat fora del domini.

Seguidament configurarem l'aplicació per als usuaris del domini. Això ho farem des d'Administración de dispositivos | Chrome | Administración de aplicaciones. Aquí buscarem Hangouts i des de la Configuració de l'usuari seleccionarem l'organització del domini (ja que volem que tots els usuaris tinguin accés) i forçarem la instal·lació.