Google FormularisEn aquest apartat trobareu informació la creació, configuració i gestió dels formularis de Google:

Ús de formularis de Google

Els Formularis de Google es fan servir per crear enquestes i tests d'autoavaluació en línia i enviar-los a altres persones. Els fulls de respostes es publiquen en un document vinculat que l'administrador sol·licita des de l'entorn de Google Forms.

Previsualització de les preguntes d'una enquesta


Camps del formulari

El formulari pot incloure camps de diferents formats:

  • Resposta breu
  • Text llarg o paràgraf
  • Selecció múltiple o d'un sol ítem
  • Caselles de selecció
  • Selecció d'un desplegable
  • Escala lineal
  • Graella de selecció múltiple

Crear un formulari

Una vegada decidit quina informació es vol obtenir amb l'enquesta, crear un formulari és una tasca senzilla. Des de Google Drive, cal crear un nou formulari per acedir a la interfície específica de l'aplicació.

Creació d'un nou formulari


Una vegada s'hagi creat el formulari, cal escollir la tipologia de pregunta a partir del menú desplegable i generar el contingut a partir dels paràmetres corresponents a cadascuna de les tipologies.

Selecció de la tipologia de pregunta

Podeu combinar diferents tipus de preguntes, reordenar-les, marcar algunes com a necessàries de manera que no es pugui trametre el formulari si no s'omplen, editar el missatge de confirmació d'enviament del formulari, seleccionar un tema de presentació, etc.

Configurar un formulari

Les opcions de configuració avançada estan separades en tres àmbits diferents:

  • General
  • Presentació
  • Tests d'autoavaluació

El primer bloc (General) incideix en les restriccions d'inici de sessió i en el nivell d'edició dels usuaris sobre les seves respostes. La Presentació es redueix a l'àmbit formal del formulari (barra de progrés, ordre de preguntes, enllaç a nous enviaments) i l'últim bloc, Tests d'autoavaluació, permet assignar un valor numèric a les respostes, per tal d'establir un sistema de puntuació.

Creació d'un nou formulari


A part de poder afegir complements i tenir una visualització prèvia del formulari, l'usuari també té l'opció de canviar la paleta de colors del formulari o personalitzar-lo amb altres imatges.

Paleta de colors


Enviar un formulari

L'opció Envia el formulari, permet enviar directament l'enllaç per correu electrònic introduint les adreces electròniques, obtenir l'URL per publicar l'enllaç o generar el codi HTML per inserir-lo en un lloc web.

envia4_formulari.jpg

Opcions d'enviament de Google Formularis.


Recopilació de respostes

Les respostes de l'enquesta es mostren en un full de càlcul que es crea des de la secció Respostes de l'entorn d'edició del formulari. L'usuari ha de clicar sobre la icona que representa els Fulls de càlcul de Google per poder crear el document de respostes.

respostes_formulari2.jpg

Creació de full de respostes.


L'administrador té un altre menú desplegable per gestionar les respostes del formulari. L'acceptació de respostes també es podrà gestionar des d'aquesta pàgina.

respostes_formulari3.jpg

Opcions de configuració de les respostes.


És recomanable que no editeu preguntes ni n'altereu l'ordre després d'haver començat a recollir respostes ja que us sortiran desordenades al full de càlcul.