Presentacions de diapositives

Amb Documents XTEC Google Drive, a més de documents de text, es poden crear presentacions de diapositives que posteriorment es poden incloure a pàgines web i blocs.

Per accedir a Google Presentacions, podeu fer-ho des del menú d'aplicacions de Google o des de Google Documents. En el procés d'edició, les diapositives tenen un comportament molt similar als documents textuals de Google Documents.

Crear una nova presentació

Quan accediu a l'aplicació, l'usuari visualitzarà una vista prèvia de les presentacions de diapositives realitzades i l'opció per crear-ne una de nova.

Pàgina principal de Google Diapositives


Tot i que les possibilitats de disseny són més limitades que les pròpies dels programes específics de creació de presentacions, els principals avantatges de les presentacions de diapositives de Google són l'edició compartida, i la possibilitat de compartir-les en línia i d'inserir-les a pàgines web i blogs.

Primer de tot, és recomanable posar títol a la presentació, Google Presentacions anirà desant els canvis automàticament.

Interfície d'edició


Temes i tipologies de presentacions

Podeu escollir un tema per unificar el disseny visual de la presentació i, posteriorment, anar afegint les diapositives que es requereixin seleccionant el disseny desitjat.

Llista de temes

Selecció de diapositives


Un cop finalitzada la presentació es pot visualitzar amb l'opció Inicia la presentació (part superior dreta de la interfície)


Publicar i compartir les presentacions

Com qualsevol altre document de XTEC Google Drive, les presentacions poden ser públiques, privades i també es poden compartir amb altres persones a les quals podeu donar permisos d'edició, convertint-se així en una bona eina per al treball col·laboratiu.

Si proposeu a l'alumnat que el producte d'una activitat sigui l'elaboració d'una presentació de diapositives no caldrà que us trametin el fitxer, tan sols serà necessari que us facilitin l'enllaç a la presentació compartida. Ho poden fer per correu, mitjançant una tasca en línia d'una aula virtual o per altres mecanismes, com ara un fòrum si l'objectiu és compartir el resultat del seu treball amb la resta d'estudiants.

Una presentació es pot publicar anant a Fitxer | Publica al web i a més de la URL (Enllaç de document), s'obté un codi (Insereix el codi) que permet inserir la presentació a una pàgina web o a un bloc. Només s'ha de copiar el codi i enganxar-lo a la pagina web o al bloc.

Publicar presentacions.


Si treballeu amb Google Sites, els usuaris podran inserir la presentació des de les corresponents opcions d'inserció de documents de la seva interfície.

Incloure les presentacions d'aquesta manera a pàgines web i blogs té un avantatge destacable: qualsevol canvi que es faci a la presentació original serà visible a totes les presentacions "inserides" als diferents llocs.

Personalitzar les diapositives

Publicar presentacions.

Podeu personalitzar diapositives de manera que els alumnes afegeixin contingut a partir de la diapositiva mestra