Sessió Tècnica de Moodle Àgora: del Moodle 1.9 al Moodle 2

 Logo

Aquesta sessió tècnica s'ha preparat per donar suport als administradors del Moodle de centre en la migració cap al Moodle 2, amb una descripció pas a pas del procés de migració. També s'expliquen les diferències més significatives entre el Moodle 1.9 i el Moodle 2 des del punt de vista de l'administrador/a i del professor/a-editor/a.

Per poder fer proves s'ha creat un espai de demostració amb un Moodle 2 d'Àgora que es restaura cada hora. Des d'aquest Moodle podeu fer còpies de seguretat dels cursos carregats i portar-los al vostre Moodle de centre.

Bloc 0. Presentació de la sessió.


Bloc 1. El procés de migració pas a pas

Bloc 2. La visió de l'administrador

Bloc 3. La visió del professor-editor

Bloc 4. Annexos

Incidències i suport

Als espais següents trobareu el Fòrum de dubtes i les preguntes més freqüents relacionades tant amb Moodle, com amb d'altres serveis que s'ofereixen des d'Àgora així com el formulari de contacte amb el SAU:

També podeu trobar els materials referents a cursos de formació sobre Moodle que tot i estar basats en Moodle 1.9 poden ser d'utilitat en determintats moments:

La comunitat Moodle en català també disposa d'un curs totalment en català on compartir dubtes i qüestions sobre Moodle 2 i on també trobareu documentació que pot ser d'utilitat:

En la Xarxa docent teniu el grup Moodle per poder compartir les vostres estratègies didàctiques relacionades amb el Moodle.

Podeu fer proves amb uns Moodle de demostració que es regeneren cada hora. Aquests Moodle ja tenen creats diferents tipus d'usuaris per poder accedir.

Webgrafia

Autoria

  • Mònica Grau
  • Pepi Garrote
  • Josué Barcia