Informes de compleció

Per tenir accés a la informació de compleció de l'activitat i del curs és necessari:

  • Habilitar la compleció a nivell de lloc (per l'administrador/a)
  • Habilitar la compleció a nivell de curs (professor/a editor/a)
  • Habilitar la compleció a nivell d'activitat o recurs (professor/a editor/a)

A nivell de lloc Moodle l'administrador/a pot habilitar la compleció del curs i de les activitats i recursos anant a Administració del lloc | Característiques avançades. També pot habilitar la compleció com a paràmetre per defecte en els cursos nous i en els mòduls d'activitats.

A nivell de curs el professor/a editor/a pot habilitar la compleció en:

  • Administració del curs | Edita paràmetres | Progrés de l'estudiant

En funció dels Paràmetres per defecte del curs establerts en al Moodle podria ser necessari habilitar la compleció en aquells cursos on es vol aplicar.

Habilitar la compleció en el curs de Moodle

Habilitar la compleció en el curs de Moodle.

Quan l'administrador/a del Moodle ha habilitat el seguiment de la compleció es poden afegir els blocs: Autocompletat i Estat de compleció del curs.

Blocs de compleció en el rol professor

Blocs de compleció en el rol professor.

Els enllaços del bloc donen accés a l'informe de compleció del curs. L'alumne/a també té accés a aquests blocs encara que no mostra la mateixa informació.

Informes de Compleció

Els següents informes es podran visualitzar si s'ha activat i configurat la Compleció al curs. Per accecir-hi cal anar a Navegació | Curs actual | Informes | Course completion i a Navegació | Curs actual | Informes | Activity completion.

També és possible visualitzar els informes de compleció des del bloc Estat de compleció del curs fent clic a Visualitza l'informe del curs.

Informes de compleció del rol professor

Informes de compleció del rol professor.

Vista de compleció del rol alumne

Vista de compleció del rol alumne.