Com crear i editar una guia de qualificació?

La Guia de qualificació és un instrument d'avaluació avançada. Permet definir els criteris amb els que s'avaluarà l'activitat de l'alumnat. A cadascun dels criteris se li associa un valor numèric. Per aquest motiu, el camp qualificació de l'edició de la tasca és recomanable que també tingui un valor numèric.

En el moment de crear una tasca no es té accés a la configuració de l'avaluació avançada, per tant s'haurà de desar la tasca i tornar a editar-la per definir i/o editar la Guia de qualificació. Per fer-ho cal anar a Configuració | Administració de la tasca | Qualificació avançada | Defineix la guia de qualificació.

Configuració de l'avaluació avançada

Configuració de l'avaluació avançada

Per definir la Guia de qualificació cal afegir criteris amb descripcions per a l'alumnat i per al professorat que avalua. També permet afegir comentaris d'ús freqüent per facilitar l'avaluació dels diferents criteris.

Defineix una guia de qualificació.

Defineix una guia de qualificació.

Es pot fer visible la Guia de qualificació per orientar a l'alumnat en el desenvolupament de les activitats. És interessant fer participar l'alumnat en la creació dels criteris que s'aplicaran en el moment d'avaluar les seves produccions.

Quan l'alumne/a accedeix a la seva tramesa pot veure els criteris de qualificació tal i com es mostra a la imatge següent.

Tramesa de l'activitat

Tramesa de l'activitat

El professor/a quan avalua l'activitat disposa de les indicacions que veu l'alumne/a en cadascun dels criteris, les descripcions pel professor/a, els espais per a la retroacció, els quadres per a les puntuacions i la ponderació dels criteris.

Qualificació de la tramesa

Qualificació de la tramesa