Tasques en grup

Creació d'una tasca en grup petit

Moodle 2 ofereix la possibilitat de fer encàrrecs de tasques en grup a l'alumnat. Per poder configurar la tasca en grup cal crear els grups i els agrupaments que permetin proposar i qualificar el treball dels alumnes.

El paràmetre clau en els paràmetres de la tasca és l'agrupament. Un agrupament és un grup de grups de participants. I només es poden agrupar grups.

Per crear un agrupament que sigui operatiu haureu de tenir clar el criteri per fer els grups de participants. Per exemple, podeu fer un agrupament de grups classe on estiguin tots els grups classe d'un mateix curs. També podeu fer un agrupament de grups de treball on estaran tots els grups de treball del curs.

Podeu necessitar agrupaments on assigneu cada grup:

 • A un professor/a diferent
 • A una activitat diferent (aquesta opció encara és experimental)
 • A una tramesa diferent

Per crear grups i agrupaments aneu a Administració del curs | Usuaris | Grups

Primer creeu els grups i després afegiu els participants:

Crear grups i agrupaments

Crear grups i agrupaments.

L'administrador/a del lloc pot fer la càrrega d'usuaris en el lloc incorporant la pertinença a grups per a diferents cursos. Així s'agilitza la creació de grups i l'assignació dels alumnes.

A continuació caldrà crear l'agrupament. Per fer-ho aneu a la pestanya Agrupament i feu clic al botó Crea agrupament.

Crear agrupaments

Crear agrupaments.

A la finestra següent escriviu un nom a l'agrupament, afegiu una descripció i feu clic a Desa els canvis.

Paràmetres generals

Paràmetres generals de l'agrupament

Per assignar grups a l'agrupament feu clic a la icona Mostra grups de l'agrupament.

Mostra grups de l'agrupament

Mostra grups de l'agrupament

Trieu els grups que voleu que formin part d'aquest agrupament i feu clic a Afegeix. Finalment feu clic a Torna a agrupaments per crear-ne d'altres.

Crear agrupaments

Crear agrupaments.

Si plantegeu una tasca per fer en grup caldrà crear els grups amb els participants que han de treballar junts. I tots aquests grups formaran part d'un mateix agrupament.

Configuració de tasques en grup

Configuració de tasques en grup.

 • Dates:
  1. Permet la tramesa des de: primer dia per fer trameses.
  2. Data de venciment: primer dia que la tramesa es registra com a fora de termini.
  3. Data límit: últim dia per fer trameses
 • Requereix que l'estudiant faci clic en el botó tramet:

Permet que l'estudiant tingui un esborrany que pot anar completant en diferents moments fins que fa l'enviament de la tramesa. L'edició de trameses no permet un treball sincrònic. Cal anar alerta doncs per evitar que més d'un alumne/a puguin editar la tasca en el mateix moment. Només es guardarà l'aportació de l'últim alumne/a que tanqui l'editor.

 • Els estudiants trameten en grup:

Si s'ha activat la primera opció descrita, esborranys, permet que els estudiants d'un mateix grup treballin sobre la mateixa tramesa.

 • Requereix la tramesa de tots els estudiants:

Tots els estudiants del mateix grup fan clic en el botó Tramet perquè la tramesa es consideri enviada.

 • Agrupaments pels grups d'estudiants:

Cal tenir els grups d'estudiants per al lliurament de la tasca en el mateix agrupament. Si hi ha alumnes inscrits en el curs sense assignar a cap grup de l'agrupament aquests es consideren dintre d'un mateix grup, el grup per omissió.