Novetats a l'editor de text

Inserir element multimèdia

Tot i que no es tracta d'una funcionalitat nova, s'ha simplificat molt el seu funcionament, per exemple es pot inserir (embedir) un vídeo de Youtube directament sense haver de copiar el codi HTML de l'embed. També es pot inserir utilitzant el format HTML i enganxant el codi copiat des del Youtube o altre servei de vídeo tal com es feia abans.

Per poder inserir directament els vídeos de Youtube cal que estigui habilitat el filtre de Continguts multimèdia

El nou editor de text del Moodle està basat en TinyMCE que permet la integració amb els repositoris habilitats en el lloc per poder afegir fitxers multimèdia. Aquesta funcionalitat simplifica la incorporació de fitxers des de respositoris en linia com per exemple afegir imatges des de Picasa.

Podreu comprovar que no sempre que s'activa l'editor de text es pot afegir qualsevol tipus de fitxers per motius de seguretat.

Editor DragMath

Des de l'editor de text s'accedeix al DragMath que es pot activar per categories, per cursos o en tot el Moodle. Aquest editor permet escriure equacions en una interfície gràfica amb pestanyes de les que es poden arrossegar els diferents elements. Una vegada construïda l'expressió es pot inserir en laTex, Maxima, Moodle Tex, ASCIIMathML segons interessi.

Editor d'equacions DragMath

Editor d'equacions DragMath

Les expressions de DragMath es poden desar com a fitxers amb extensió DRGM o com a imatges.

L'Editor d'equacions DragMath només apareix quan està habilitat el filtre de Notació Tex.