Apartat 3. Les Cohorts.

Les cohorts o grups del lloc són una funcionalitat nova de Moodle 2 i faciliten la inscripció de conjunts d'usuaris de forma massiva amb una única acció. L'ús de les cohorts per a gestionar inscripcions a cursos suposa un gran estalvi de temps i de feina per a l'administrador/a del Moodle ja que simplifica les inscripcions manuals. Per tant, en comptes d'inscriure l'alumnat un a un, amb les cohorts és possible realitzar inscripcions amb un sol clic.

Per altra banda, una mateixa cohort es pot inscriure a tots els cursos que sigui necessari facilitant així el seu manteniment ja que quan s'edita un cohort s'actualitza a tots els cursos on s'estigui fent servir.

Com crear una cohort?

Les cohorts les poden crear tant els administradors com els gestors. Des de la primera plana del Moodle aneu a Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts i feu clic a Afegeix.

Afegeix una cohort

Afegeix una cohort

A la finestra Afegeix nova cohort ompliu les dades que es demanen i feu clic a Desa els canvis.

  • A context cal indicar l'àmbit de la cohort: sistema permet utilitzar-la a tots els cursos mentre que si es tria una categoria de cursos concreta, la cohort només es podrà fer servir en el cursos que inclogui aquesta. Per defecte és recomanable deixar "Sistema".
  • El camp Id de la cohort s'utilitza per importar usuaris de forma massiva a una cohort. Per aquest motiu, és important emplenar-ho amb un nom curt i representatiu del grup d'usuaris que contingui.
Dades de la cohort

Dades de la cohort

Un cop generada la cohort feu clic a la icona Assigna per afegir-hi els usuaris.

Cohorts disponibles

Cohorts disponibles

Seleccioneu els usuaris potencials que voleu que estiguin a la cohort i feu clic a Afegeix.

Membres de la cohort

Membres de la cohort

Afegir usuaris a una cohort a través d’un fitxer CSV

L'administrador/a del lloc també pot afegir usuaris a través d'un fitxer CSV a cohorts existents. Per fer-ho:

  • Aneu a Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Accounts | Carrega usuaris
  • Pengeu un fitxer de text amb el següent format:

username,password,firstname,lastname,email,cohort1 tomjones,Pass1234*,Tom,Jones,username@mail.invalid,idcohort1 marysmith,Pass1234*,Mary,Smith,username@mail.invalid,idcohort2

on idcohort1 i idcohort2 són els ID de les cohorts que ja existeixen, no els seus noms.

Si els correus electrònics dels usuaris no són vàlids, feu servir el correu electrònic següent username@mail.invalid, d'aquesta manera, el sistema obviarà l'enviament de correu a aquests usuaris i, per tant, es millorarà el rendiment.

Exemple d'un fixer de Cohort: cohort.csv

Com inscriure una cohort a un curs?

Per inscriure una cohort l'administrador del Moodle o bé el professor editor pot triar entre dues formes de fer-ho. Totes dues són igual de vàlides i es comporten de la mateixa forma.

  • Inscriure una cohort a un curs des de la gestió d'usuaris

Entreu al curs on voleu fer la inscripció d’usuaris mitjançant una cohort i aneu a Configuració | Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits i feu clic a Inscriu cohort.

Quan es fa servir una Cohort per a la inscripció d'alumnat a un curs, cal tenir en compte que qualsevol canvi que es realitzi a la Cohort se sincronitzarà automàticament en tots els cursos on s'estigui fent servir la Cohort. En el cas de no voler que existeixi aquesta sincronització, la inscripció s'hauria de fer mitjaçant el botó Inscriviu usuaris.

Usuaris inscrits

Usuaris inscrits

A continuació trobareu una llista amb totes les cohorts que hi hagi dins del lloc, feu clic a Inscriu cohort.

Inscriu cohort

Inscriu cohort

Finalment trobareu la llista de tots els usuaris que s'han inscrit en bloc a través d’aquesta cohort.

Usuaris inscrits

Usuaris inscrits

  • Inscriure una cohort a un curs des dels Mètodes d'inscripció

Per inscriure una cohort a un curs és possible fer-ho directament des dels Mètodes d'inscripció del curs. Per fer-ho, cal anar a Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció.

Mètodes d'inscripció

Mètodes d'inscripció

A continuació feu clic al desplegable Afegeix un mètode i trieu l'opció Sincronització de la cohort.

Afegeix un mètode

Afegeix un mètode

Trieu la cohort que voleu inscriure al curs, doneu-li un nom si ho creieu necessari i finalment feu clic a Afegeix un mètode.

Sincronització de la cohort

Sincronització de la cohort

A partir d'aquest moment qualsevol usuari/ària que afegiu a la cohort triada s'inscriurà automàticament al curs on heu afegir dita cohort.

La cohort ja està inscrita

La cohort ja està inscrita

Com crear grups a partir de cohorts?

Per crear un grup a partir d'una cohort ja creada aneu a Configuració | Usuaris | Grups | Crea grups automàticament

Grups a partir d'una cohort

Grups a partir d'una cohort

A continuació configureu els paràmetres necessaris per crear els grups a partir de les cohorts prèviament configurades:

Crea grups automàticament

Creació de grups de forma automàtica

Per desar el grup, feu clic a Tramet.