Apartat 4. Importació de cursos.

Una de les tasques més importants que s'ha de fer durant el procés de migració a Moodle 2 és la importació de cursos de Moodle 1.9. Els cursos es poden importar des del Moodle 1.9 d'Àgora fent servir una eina d'importació creada a tal efecte (opció recomanada només per a cursos que estan al Moodle 1.9 d'Àgora), o bé, a partir d'una còpia de seguretat provinent de qualsevol Moodle 1.9, ja sigui d'Àgora o d'un altre Moodle. En aquest apartat s'expliquen totes dues opcions.

Eina d'importació de cursos

Per facilitat el traspàs de cursos del Moodle 1.9 al Moodle 2 s'ha creat una eina d'importació que realitza el procés de traspàs de cursos de forma automàtica, el procés consta de tres passos:

 • Selecció del curs que es vol traspassar del Moodle 1.9 al Moodle 2.
 • Generació automàtica de la còpia de seguretat del curs del Moodle 1.9 i traspàs al sistema de fitxers del Moodle 2.
 • Restauració automàtica de la còpia de seguretat anterior al Moodle 2

Tingueu en compte que la restauració només serà de l'estructura i activitats i recursos del curs. Les dades d'usuari/ària no seran restaurades.

Per realitzar aquesta importació de cursos entreu com administrador/a o gestor/a al Moodle i aneu al bloc Configuració de la Primera plana i fer clic a Restaura. En el cas d'entrar com a professor/a editor/a d'un curs trobareu el botó Restaura dins de l'Administració del curs.

 Restaura

Captura del bloc Configuració

 • Les persones administradores del Moodle 2 veuen sempre tots els cursos del Moodle 1.9.
 • Les persones gestores:
  • Si el seu nom d'usuari/ària del Moodle 2 no existeix al Moodle 1.9, no veuran cap curs.
  • Si el seu nom d'usuari/ària del Moodle 2 es troba al Moodle 1.9:
   • Si aquest usuari/ària té permisos d'administració al Moodle 1.9 veurà tots els cursos.
   • Si l'usuari/ària no té permisos d'administració al Moodle 1.9, només veurà els cursos en els que està donat d'alta com a professor/a editor/a i dels quals podria fer una còpia de seguretat. Cal tenir en compte que el professorat-editor al Moodle 2 no té permisos per crear cursos i per tant, tot i veure'ls no els podrà restaurar. Per aquest motiu, si en algun moment el professorat editor/a ha de migrar algun dels cursos del Moodle 1.9 serà convenient assignar-li un rol global que li permeti fer la restauració al Moodle 2 (com ara el de creador de cursos o el de gestor/a).

NOTA: Per tal d'ajudar a l'administrador/a del Moodle 2 a fer aquest traspàs de cursos es poden designar diversos gestors de forma temporal, i un cop finalitzada la migració retornar-los al rol habitual. Cal tenir en compte que el rol gestor/a té gairebé els mateixos permisos que un administrador/a i no convé que n'hi hagi en excés.

A la part inferior de la pàgina de restauració de cursos, a la secció anomenada Restaura des del Moodle 1.9 (que només apareix en cas que hi hagi algun curs al Moodle 1.9), seleccioneu el curs que s'ha d'importar i feu clic al botó Continua.

Selecció del curs per importar

Selecció del curs per importar

Seguidament el sistema us demanarà a quina categoria voleu ubicar aquest curs un cop estigui restaurat. Si la categoria on estava al Moodle 1.9 existeix en el Moodle 2 per defecte sortirà marcada aquesta categoria. En el cas que no hi sigui, haureu de seleccionar-ne una. Finalment, feu clic a Continua.

Trieu la categoria

Trieu la categoria

A continuació veureu el registre de les accions que s'estan realitzant. Aquest procés pot ser una mica llarg en funció de la mida del curs. Comproveu que no apareix cap error i cliqueu al botó Continua.

Registre d'accions de la creació de la còpia de seguretat

Registre d'accions de la creació de la còpia de seguretat

Tot seguit es durà a terme la importació del curs en el Moodle 2. Espereu a que finalitzi, comproveu que no apareix cap error i feu clic al botó Continua.

Finalització amb èxit del procés de restauració

Finalització amb èxit del procés de restauració

Un cop finalitza el procés de restauració cal tenir en compte que:

 • El cursos importats NO tenen un mètode d'inscripció definit i per tant, cal anar a Configuració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció i seleccionar-ne un d'entre les opcions següents:
  • Inscripcions manuals
  • Accés de visitant
  • Autoinscripció
  • Sincronització de la cohort
 • Un cop definit el mètode d'inscripció ja podreu inscriure el professor/a-editor/a del curs anant a Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits.

En el cas que falli la importació d'un curs és recomanable esborrar aquest curs que s'ha quedat a mitges. Aquests cursos són fàcilment identificables ja que en el títol mostren el text S'està restaurant el curs còpia…. Per tal d'esborrar-los cal anar a Administració del lloc | Cursos | Afegeix/edita cursos.

Esborreu els cursos que no s'han restaurat correctament

Importació de cursos des d'una còpia de seguretat

En el cas que tingueu còpies de seguretat desades de Moodle 1.9 o descarregades de repositoris com Alexandria que vulgueu restaurar al Moodle 2.x, podeu seguir el procediment tradicional de restauració de còpies de seguretat.

En aquest cas s'ha de tenir en compte que les còpies de seguretat han de ser sense dades d'usuari/ària per a la seva importació al Moodle 2.x. En el cas que les còpies tinguin dades d'usuari/ària la restauració es farà sense aquestes dades.

Per altra banda, també cal tenir en compte que si les còpies de seguretat ocupen més de 10MB serà necessari prendre alguna de les accions següents:

 • Si ocupen entre 10 i 100MB s'hauran de pujar, tal i com es venia fent fins ara, a través del Portal d'Àgora
 • Si ocupen més de 100MB s'haurà de fer servir repositoris externs com Dropbox o Google Drive. Aquesta segona opció també permet poder restaurar còpies de seguretat de més 10MB sense necessitat de fer-ho des del Portal d'Àgora.

Trobareu explicat com configurar i activar els repositoris externs a la pràctica 2 del bloc 4.

Per realitzar aquesta importació de cursos entreu com administrador/a o gestor/a al Moodle i aneu a Configuració | Paràmetres de la pàgina inicial | Restaura.

Restaura

Captura del bloc Configuració

A continuació feu clic al botó Tria un fitxer….

Tria un fitxer...

Captura del procés de tria del fitxer a restaurar

Feu clic a Penja un fitxer i seguidament feu clic a Navega per triar el fitxer de còpia de seguretat que voleu restaurar. Finalment feu clic a Penja aquest fitxer.

Selector de fitxers

Captura del selector de fitxers

Per començar el procés de restauració feu clic al botó Restaura.

Restaura

Restaura

Donat que el fitxer pertany a una còpia de seguretat d'un Moodle 1.9 el sistema ens informa que primer ha de convertir-lo a un format estàndard abans de restaurar-lo. Feu clic a Continua.

Detalls de la còpia

Detalls de la còpia

A la pantalla següent haureu de triar entre les diferents opcions de restauració:

 1. Com a un curs nou
 2. Sobre el mateix curs
 3. Sobre un curs existent

El més habitual és restaurar com a un curs nou. Trieu la categoria on voleu restaurar el curs i feu clic a Continua.

En el cas que vulgueu fer una restauració diferent llegiu amb atenció en què consisteix cadascuna de les opcions.

Opcions de restauració

Captura amb les diferents opcions de restauració

A les pantalles següents haureu de fer clic a Següent fins que arribeu a la pantalla final on haureu de fer clic a Inicia la restauració.

Finalment, el sistema informarà que el curs s'ha restaurat correctament. Feu clic a Continua per veure el curs restaurat.

Curs restaurat correctament

Captura de la finalització del procés de restauració

 • Tal i com passava amb la importació de cursos amb l'eina d'importació, els cursos importats des d'un fitxer de còpia de seguretat NO tenen un mètode d'inscripció definit i per tant, cal anar a Configuració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció i seleccionar-ne un d'entre les opcions següents:
  • Inscripcions manuals
  • Accés de visitant
  • Autoinscripció
  • Sincronització de la cohort
 • Un cop definit el mètode d'inscripció ja podreu inscriure el professor/a-editor/a del curs anant a Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits.

Conversió de Tasques 2.2

El Moodle 2 incorpora una versió nova de Tasques. Malgrat això, durant la importació de cursos aquestes tasques no s'actualitzen i mantenen la versió antiga Tasques (2.2). És l'administrador/a qui ha de realitzar aquesta conversió seguint els passos següents.

En el cas que l'administrador/a no faci aquesta actualització de les Tasques de forma immediata després de restaurar el curs, cada 24h s'executarà un procés automàtic que convertirà totes les tasques dels Moodle 2 d'Àgora.

Accediu a Configuració | Administració de lloc | Ajuda en l'actualització de versió de tasques.

Ajuda en l'actualització de versió de tasques

Ajuda en l'actualització de versió de tasques

A continuació feu clic a l'enllaç Llista de tasques que no han sigut actualitzades de versió.

Llista de tasques que no han sigut actualitzades de versió

Llista de tasques que no han sigut actualitzades de versió

A la pantalla següent apareixerà un llistat amb totes les tasques pendents d'actualitzar. Podeu triar les que us convinguin o bé fer clic al botó Actualitza de versió totes les tasques (opció recomanada).

Actualitza de versió totes les tasques

Actualitza de versió totes les tasques

El sistema demanarà confirmació abans de començar el procés. Feu clic a Continua.

Confirmeu per iniciar el procés

Confirmeu per iniciar el procés

Finalment sortirà un resum de com s'ha efectuat el procés.

Resum de les tasques convertides

Resum de les tasques convertides

A partir d'aquest moment les tasques de tots els cursos hauran quedat actualitzades a la versió nova Tasques. Cal tenir en compte que un cop s'ha efectuat la conversió ja no es pot tornar a la versió antiga de Tasques (2.2).

Per realitzar aquestes pràctiques s'ha fet servir el curs Llengua Catalana i Literatura (LC_0510_001_1.0.zip) que es troba al repositori de cursos Moodle d'Alexandria.