Apartat 3. Importació d'usuaris.

La gestió d'usuaris és una de les tasques que ha de fer l'administrador/a del Moodle per posar en marxa el sistema. Abans de començar a afegir aquests usuaris al Moodle 2 haurà de decidir quina de les opcions següents fa servir per incorporar-los:

  1. Recuperar els usuaris del Moodle 1.9 d'Àgora. Aquesta opció permetrà tenir els mateixos usuaris i contrasenyes que hi havia al Moodle 1.9 d'Àgora. Caldrà afegir de forma manual els usuaris nous que s'incorporin al centre.
  2. Començar des de zero i importar els usuaris des del SAGA. Aquesta segona possibilitat portarà associada la feina de fer arribar a tots els usuaris les dades noves de connexió, tant usuari/ària com contrasenya. Per altra banda, aquesta opció facilitarà el manteniment de l'alumnat que es va incorporant nou cada any, així com la neteja d'usuaris antics que no cal traspassar a la plataforma nova. En el cas que vulgueu fer la importació d'usuaris des del SAGA consulteu la documentació que trobareu al bloc 2 apartat 2.

A continuació trobareu explicada la primera de les opcions que consta de dos passos:

ATENCIÓ: Aquesta documentació només és vàlida per a la plataforma Moodle d’Àgora donat que s'han fet modificacions al codi per facilitar aquest traspàs als centres.

Exportació d'usuaris del Moodle 1.9 d'Àgora

Per iniciar l'exportació d'usuaris aneu a Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Accions amb usuaris en bloc.

Accions amb usuaris en bloc

Accions amb usuaris en bloc

A continuació seleccioneu els usuaris que voleu traspassar i feu clic a Afegeix els marcats a Seleccionats (o directament feu clic sobre Afegeix tots a seleccionats si els voleu exportar tots). Tingueu en compte que només es poden descarregar com a màxim 1000 usuaris; per tant, si el centre té més usuaris, aquest procés s'haurà de repetir tantes vegades com sigui necessari per poder-los descarregar en blocs de 1000.

Usuaris en la llista

Usuaris en la llista

Finalment, aneu a Amb els usuaris seleccionats | Descarrega llista | Endavant.

 Descarrega

Descarrega

Seguidament apareixerà una pantalla per triar el format en el que es volen descarregar els usuaris, feu clic a Baixa en format text.

Baixa en format de text

Baixa en format de text

En el cas que hagueu creat camps d’usuari/ària personalitzats haureu de fer unes actuacions prèvies a la importació al Moodle 2. Teniu dues opcions:

  • eliminar aquestes columnes del fitxer CSV (editant-lo amb un editor extern, com ara el LibreOffice, OpenOffice o l'Excel),
  • o bé crear aquests camps al Moodle 2 on volem importar les dades

Atenció! Si el fitxer CSV s'edita amb l'OpenOffice, abans de desar-lo caldrà seguir els passos següents per garantir que conserva el format del Moodle:

  • Obriu el fitxer amb l'OpenOffice, apliqueu les modificacions i feu clic sobre l'opció Anomena i desa del menú Fitxer.
  • Marqueu l'opció Edita els paràmetres del filtre i feu clic sobre el botó Desa.
  • Si no s'ha canviat el nom del fitxer, feu clic sobre per confirmar que es vol substituir el fitxer (pas opcional que no caldrà executar si es modifica el nom del fitxer CSV).
  • Feu clic sobre el botó Conserva el format actual.
  • Elimineu les cometes dobles del camp Delimitador de text i feu clic sobre el botó D'acord.

El Moodle 2 incorpora una funcionalitat nova anomenada Cohorts. Les cohorts faciliten la inscripció de conjunts d'usuaris de forma massiva amb una única acció.

Abans d'importar el fitxer d'usuaris al Moodle 2 és recomanable editar-lo per afegir aquestes cohorts al document i també al Moodle 2. Podeu trobar informació de com fer aquest procés tant de forma manual com a través d'un fitxer CSV a l'apartat3 del bloc2.

Importació d'usuaris al Moodle 2.x d'Àgora

Per iniciar la importació aneu a Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Carrega usuaris.

Carrega usuaris

Carrega usuaris

Seleccioneu el fitxer, penjeu-lo i finalment feu clic a Carrega usuaris.

Escull un fitxer

Escull un fitxer

A continuació trobareu una pantalla de previsualització de la càrrega d’usuaris amb els paràmetres per defecte.

Previsualització de la càrrega

Previsualització de la càrrega

Fent clic a Mostra característiques avançades podeu acabar de configurar els comptes d’usuari/ària que esteu important i configurar, per exemple, el tipus de resum de correu que voleu que rebin els vostres alumnes. Si definiu Assumptes (correu diari només amb els assumptes) evitareu que rebin un missatge al correu electrònic per cadascuna de les intervencions als fòrums dels cursos. Un cop hagueu acabat de triar la configuració feu clic a Carrega usuaris per continuar.

Característiques avançades

Característiques avançades

En finalitzar el procés, apareixerà un resum de com ha anat la importació d’usuaris.

Resultats de la càrrega

Resultats de la càrrega

Recordeu que aquest procediment només funcionarà correctament amb dades exportades del Moodle 1.9 d’Àgora i importades al Moodle 2.x d’Àgora ja que s’han fet modificacions al codi per facilitar el traspàs dels usuaris.