Apartat 1. Introducció.

Justificació de la migració cap al Moodle 2


Àgora (http://agora.xtec.cat) és un servei del Departament d'Ensenyament que ofereix als centres educatius la possibilitat de disposar d'un espai virtual propi a Internet, consistent en:

 • Un entorn virtual d'aprenentatge Moodle, on poden gestionar lliurement els usuaris, els recursos educatius digitals, les aules virtuals i l'aparença visual de l'entorn.
 • Una intranet que poden utilitzar com a portal públic del centre i com a instrument de comunicació, organització i treball en equip de la comunitat educativa.

Els usuaris d'Àgora són l'alumnat i el professorat dels diversos centres educatius públics i concertats que s'hi allotgen: escoles, instituts, escoles oficials d'idiomes, centres d'adults, d'educació especial, de batxillerat i de formació professional.

Àgora compta actualment amb més de 1.500 espais Moodle de centres educatius i amb uns 400.000 usuaris (entre alumnat i professorat).

El servei Àgora es va iniciar l'any 2007 amb la versió 1.8 de Moodle. En aquests 6 anys s'han anat realitzant actualitzacions periòdiques sense que els administradors dels centres haguessin de fer cap intervenció manual. Actualment Àgora funciona amb la versió 1.9.19 de Moodle.

La branca 1.9 de Moodle es troba actualment fora de manteniment i sense suport oficial, fent imprescindible l'evolució del sistema al nou Moodle 2. D'altra banda, la nova versió 2 ofereix importants millores d'usabilitat i seguretat, així com noves funcionalitats.

Durant el curs 2012/13 s'ha realitzat un projecte pilot amb una quarantena de centres amb l'objectiu de provar i validar el funcionament de Moodle 2 abans de fer la migració de tots els espais d'Àgora. El pilot ha permès detectar i corregir diverses incidències, i encarar amb garanties el canvi al Moodle 2 per al proper curs 2013/14.

A diferència de les actualitzacions de les branques 1.8 i 1.9, el pas de Moodle 1.9 a Moodle 2 no es pot automatitzar. Serà necessària una intervenció directa de les persones administradores de cada centre per traspassar les dades que es considerin importants des de l'actual Moodle 1.9 al nou espai Moodle 2, que estarà inicialment buit.

Per tal de minimitzar les incidències que es puguin generar durant la migració s’ha creat aquesta documentació amb els punts claus a tenir en compte per:

 • Personalitzar el Moodle 2
 • Fer un traspàs d’usuaris i cursos a la nova plataforma
 • Conèixer les principals diferències entre el Moodle 1.9 i el Moodle 2
 • Conèixer les principals novetats del Moodle 2 a nivell d'administrador/a
 • Conèixer les principals novetats del Moodle 2 a nivell de professor/a-editor/a

Calendari de la migració

Per poder garantir l'èxit de la migració s'ha definit el següent calendari d'actuacions, que afectarà de forma directa tots els espais Moodle dels centres a Àgora:

 • Activació del Moodle 2 a tots els centres abans de la Jornada Tècnica. Les adreces des d'on s'oferiran els serveis són:
  • http://agora.xtec.cat/centre/moodle –> versió actual Moodle 1.9
  • http://agora.xtec.cat/centre/moodle2 –> nova versió Moodle 2.4.
 • El 15 de juliol de 2013 es faran els canvis d'adreça següents:
  • http://agora.xtec.cat/centre/moodle –> http://agora.xtec.cat/centre/antic (Moodle 1.9)
  • http://agora.xtec.cat/centre/moodle2 –> http://agora.xtec.cat/centre/moodle (Moodle 2.4)
 • El 16 de setembre de 2013 es posaran en mode de "només lectura" els espais Moodle 1.9
 • El 20 de desembre de 2013 es tancarà l'accés als espais Moodle 1.9
 • El 31 de gener de 2014 s'esborraran les dades dels espais Moodle 1.9