Creació d'una seqüència d'activitats

Les seqüències d'activitats es configuren des de la pestanya Seqüències:

Pestanya Seqüències

Després de crear algunes activitats, en aquesta pestanya podeu veure com estan distribuïdes seqüencialment. Vegeu un projecte JClic d'exemple:

Exemple Seqüències

Els elements d'aquesta llista es poden canviar d'ordre, copiar, esborrar…, mitjançant els botons de la barra d'eines:

Botons barra d'eines

El comportament dels botons d'avançar i retrocedir es configura, per a cada element de la llista, al plafó d'opcions que hi ha a la dreta:

Opcions

En una seqüència es poden marcar determinats elements amb una etiqueta. Les etiquetes són com punts de llibre que ens poden servir per definir salts d'un lloc a un altre.

Per exemple, en un paquet de coneixement del medi podríem posar l'etiqueta "social" al punt de la seqüència on apareix la primera activitat de medi social, una altra etiqueta amb el text "natural" a la primera activitat de medi natural i una tercera etiqueta "inici" al primer punt de la seqüència. Això ens servirà per programar salts des de les caselles de la pantalla menú inicial al punt de la seqüència on comencen les activitats de cada tipus, i configurar el funcionament de les fletxes d'avançar i retrocedir per tal que tornin al menú inicial en acabar cada sèrie. Veiem-ho:

Per començar necessitarem un projecte JClic amb unes quantes activitats. Podeu crear-les des de zero, o bé partir d'aquest esquelet de projecte preparat expressament per a realitzar la pràctica:

 • esquelet_sequencies.jclic.zip
  (feu clic amb el botó dret a l'enllaç per desar el fitxer a la vostra carpeta de projectes, i un cop fet això obriu-lo amb el JClic Autor)

Els botons de la barra d'eines ens serviran per afegir, treure i modificar l'ordre dels elements de la llista:

Ordre de la llista

A continuació definim etiquetes als punts singulars de la seqüència. Per posar una etiqueta només cal seleccionar l'element i escriure-la al control de text de la dreta:

Etiquetes

El pas següent serà ajustar el funcionament de les fletxes d'avançar i retrocedir. Les accions possibles són: Avançar/Retrocedir (segons el tipus de botó), Aturar-se (el botó queda inactiu), Saltar a una etiqueta, Tornar al lloc on es va fer el darrer salt, o Sortir del JClic:

Funcionament de les fletxes

En el nostre cas haurem de fer les següents modificacions:

Modificacions

Botó d'avançar (fletxa endavant):

 • El desactivem a Menú d'opcions. En aquesta activitat cal seleccionar obligatòriament una opció, no té sentit continuar avançant amb el botó de fletxa endavant.
 • A les darreres activitats dels blocs de medi social i medi natural li assignem la funció Tornar. Això provocarà el retorn a l'activitat Menú d'opcions. També podríem assignar-li la funció Saltar a… apuntant a l'etiqueta inici, però sempre és millor fer servir ordres genèriques (com Tornar) en comptes d'indicacions absolutes, ja que així donem més flexibilitat als projectes.

Botó de retrocedir (fletxa enrere):

 • El desactivem al primer punt de la seqüència, ja que no té sentit anar enrere. Si el deixéssim sense desactivar el JClic faria un enllaç circular, saltant a la darrera activitat de la llista (Fauna).
 • El desactivem també al primer element del bloc de medi social (Història 1) i de medi natural (Entorn natural), i així evitem que es pugui passar d'un bloc a un altre amb la fletxa de retrocedir.

Observeu que el JClic Autor dibuixa unes línies vermelles per delimitar cada bloc dins de la seqüència.

Per fer que el paquet funcioni correctament haurem de definir els enllaços des del menú d'opcions, que ara mateix no existeixen:

 • Editeu l'activitat Menú d'opcions
 • Feu clic a la casella Medi social. S'obrirà la finestra d'edició de la casella, on haureu de fer clic al botó Contingut actiu.
 • Escolliu un contingut actiu del tipus Ves a la seqüència (no confondre amb Ves a l'activitat)
 • Feu clic al botó que hi ha al costat de la caixa Seqüència i escolliu l'etiqueta social, que heu creat anteriorment.
 • Deixeu en blanc el camp "Projecte". Aquest camp serveix per a enllaçar amb seqüències definides en altres fitxers de projecte JClic, però ara mateix no l'utilitzarem (en aquesta pràctica tots els salts es fan dins del mateix projecte).
 • Confirmeu-ho tot i feu el mateix amb la casella Medi natural, fent que enllaci amb la seqüència natural.
 • Torneu a la pestanya Seqüències, situeu-vos a l'inici i comproveu el funcionament del projecte.

Si tot va bé hauríeu de passar per la pantalla de presentació, avançar cap al menú d'opcions, saltar a una de les dues opcions disponibles i, en acabar la seqüència, tornar al menú d'opcions.

El JClic permet també l'ús de salts condicionals, que són bifurcacions on el camí a seguir es decideix en base als resultats i al temps emprat per l'alumne en la realització de les activitats. Amb els salts condicionals es poden preparar paquets d'exercicis on es vagi augmentant o disminuint el grau de dificultat en funció del percentatge d'encerts i d'errades comeses per cada alumne en la realització de les activitats.