Els puzles

Els puzles o trencaclosques són un tipus d'activitat consistent a reconstruir un contingut, gràfic o textual, que inicialment es presenta desordenat.

Hi ha tres modalitats diferents de puzles: puzle doble, d'intercanvi i de forat.

  • El puzle doble presenta en pantalla dues graelles, una en què es mostra desordenada la informació que cal ordenar i una altra de buida on es traslladarà ordenat el contingut de la primera.
    No importa en quin ordre es col·loquin les peces, sempre que al final la informació estigui ben construïda.
    Per moure les peces dels trencaclosques cal fer un clic amb el ratolí per seleccionar-les i arrossegar-les al lloc corresponent.

Puzle doble

  • Al puzle d'intercanvi també hi ha tota la informació desordenada. La diferència està en què només hi ha una graella i per reconstruir el contingut s'han d'anar canviant les peces de lloc fins que les caselles estiguin ordenades. Igual que al trencaclosques doble, per moure les peces cal fer un clic amb el ratolí per seleccionar-les i arrossegar-les al lloc corresponent.

Puzle d'intercanvi

  • El puzle de forat consta d'una sola graella amb les peces desordenades i una casella buida. El contingut d'aquesta casella, que és una de les peces triada pel programa aleatòriament, apareix a la dreta. Aquesta casella és la darrera peça que es col·locarà sola en el trencaclosques quan s'hagi resolt.
    Els desplaçaments de les peces és restringit, només es poden moure les peces contigües a la casella buida i això fa que aquesta modalitat resulti la més complicada de totes, especialment si el contingut no és gràfic o si té un elevat nombre de peces.
    Per moure les peces només cal fer clic amb el ratolí sobre la peça que es vol canviar de lloc i aquesta, sempre que estigui al costat de la casella buida, es desplaçarà al lloc lliure.

Puzle de forat

Per fer aquest mòdul necessitareu els fitxers que heu descarregat anteriorment: modul1.zip.