Els plafons

La darrera pestanya de les activitats és, excepte a les activitats de text, la pestanya Plafó. El plafó és l'àrea que conté l'activitat pròpiament dita i és aquí on es troben les eines per crear-la.

Pestanya Plafó

A diferència de les altres, aquesta pestanya no és igual per a totes les activitats, sinó que ofereix unes opcions o unes altres en cadascuna de les activitats.

Les activitats de text són un cas a part, ja que quan es crea una activitat d'aquest tipus en comptes de la pestanya Plafó hi ha la pestanya Text.

Tot el que fa referència a aquest tema es veurà amb detall al mòdul 3.

Una activitat pot tenir un plafó o dos, depenent de quin tipus sigui.

Tipus Nombre de plafons
Associació simple 2
complexa 2
Joc de memòria 1
Activitat d'exploració 2
Activitat d'identificació 1
Puzzle doble 1, encara que en té dos no té la pestanya del plafó B ja que aquest només té la funció de ser el lloc on s'han d'anar col·locant les peces del puzzle. El que sí té és la pestanya de distribució.
d'intercanvi 1
de forat 1
Resposta escrita 2
Mots encreuats 2
Sopa de lletres 1, encara que té l'opció d'un segon plafó on apareix el contingut associat.

En les activitats que tenen dos plafons aquests s'anomenen A i B, i en cadascun dels plafons es treballa des d'una pestanya que es troba en seleccionar la pestanya Plafó de l'activitat.

Pestanyes dels diferents plafons

Sempre que una activitat té dos plafons o graelles també apareix la pestanya Distribució, des de la qual s'estableix la posició dels plafons en la finestra de joc.

Opcions de distribució

En la majoria d'activitats el plafó està dividit en caselles. Cada casella és independent de les altres, té el seu propi contingut i pot tenir unes característiques pròpies de color, estil, etc.

La majoria de plafons estan dividits en caselles

Aquest plafó, per exemple, té 4 caselles amb continguts i estils completament diferents. Es pot establir un estil determinat per a una casella, independentment de les altres, des de la finestra de Contingut de la casella, que s'obre clicant damunt seu.

Les caselles són independents

Els canvis fets des de la finestra de Contingut de la casella afecten només la casella en què s'està treballant, i no a la resta del plafó.

Els plafons tenen eines comunes independentment del tipus d'activitat que es tracti.

Eines de la pestanya Plafó

Aquestes eines són:

Generador de formes La llista desplegable per seleccionar el tipus de generador de formes.
Nombre de files i columnes Els botons per determinar el nombre de files i nombre de columnes en que es distribueixen les caselles.
Mida de les caselles Els botons per determinar les mides (amplada i alçada en píxels) de les caselles. Aquesta mida també es podrà canviar fent clic i arrossegant des de la cantonada inferior dreta de les caselles: Amplia la mida de les caseles
Imatge El botó d'imatge, que permet posar una imatge de fons que omplirà tota l'àrea del plafó. En aquest cas prevalen sempre les dimensions de la imatge, i s'ignoren els valors indicats a les caselles de mides.
Vora L'opció activada indica que les caselles del plafó estan envoltades per una vora.
Estil Botó d'Estil, que permet determinar el tipus, color i mida de la lletra, color i mida de la vora, color de fons…
Totes les característiques que es determinin des d'aquest botó afectaran totes les caselles del plafó.
Si es vol que alguna casella tingui un estil diferent s'ha d'establir des de la finestra que s'obre clicant damunt seu.

Les característiques que es trien des del botó estil que es troba a les opcions generals del plafó afecten a totes les caselles del plafó. En canvi, per definir un estil diferent a cadascuna de les caselles d'un plafó, s'ha d'utilitzar el botó estil que es troba dins la finestra Contingut de la casella:

Estil de les caselles

Pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure el procés de creació d'una nova activitat dins un projecte.

Un cop introduït un procés que es farà servir sovint durant el curs, que és el de gestionar els recursos utilitzats (imatges, sons i animacions) a través de la mediateca, passareu a crear una activitat senzilla, una pantalla d'informació.

Aneu a la pestanya Activitats i feu clic sobre el botó Afegir una nova activitat per afegir una nova activitat al projecte.

A la finestra Nova activitat… seleccioneu al llistat que hi ha a l'esquerra el tipus Pantalla d'informació.

A la casella Nom, a la part inferior de la finestra de Nova activitat…, escriviu el nom de l'activitat: info.

Nova activitat

Confirmeu amb el botó D'acord.

Aneu a la pestanya Plafó. Des d'aquí donareu forma a l'activitat.

El plafó de la pantalla d'informació s'inicia amb només una casella. Se'n poden afegir més, però en aquest cas no cal.

Feu clic sobre el botó Imatge de la pestanya Plafó.

Pestanya Plafó

A la finestra de Selecció de l'objecte multimèdia, apareix el llistat de totes les imatges que hi ha a la mediateca. Seleccioneu l'arxiu curs.gif.

Selecció de l'objecte multimèdia

Confirmeu amb D'acord.

Pel fet d'indicar una imatge per a tot el plafó i no únicament per a una casella, la mida del plafó s'adapta automàticament a la de la imatge.

Si féssiu el mateix tot fent clic sobre la casella, i treballant des de la finestra de contingut de la casella, caldria adaptar-ne la mida.

Comproveu el funcionament de l'activitat a la finestra de proves amb el botó Prova el funcionament de l'activitat.

Tanqueu la finestra de proves i deseu el projecte amb el menú Fitxers | Anomena i desa…, seleccioneu modul1.jclic.zip i confirmeu amb Desa. Torneu a confirmar amb que voleu reemplaçar el fitxer.

Fareu servir el mateix fitxer per a totes les pràctiques d'aquest mòdul.