Opcions de l'activitat

La primera de les pestanyes que es troba dins d'Activitats és la d'Opcions. Aquesta pestanya és comuna a tots els tipus d'activitats JClic.

Des d'aquesta pestanya es poden definir algunes característiques que ja havíem vist a la pestanya Projecte. La diferència és que els canvis efectuats aquí afecten només a l'activitat que s'està editant, i no a tot el projecte.

Aquestes característiques són:

  • Descripció

Informa del tipus i el nom de l'activitat i permet fer canvis si es desitja.

Conté també una casella on podem escriure una descripció de l'activitat.

Descripció

  • Informes

Permet decidir si es vol o no que els resultats de l'activitat s'incloguin als informes d'usuari. Convé deixar aquesta casella desmarcada en aquelles activitats que siguin només informatives o que tinguin algun tipus de contingut irrellevant de cara a l'avaluació global del projecte.

Informes

  • Interfície d'usuari

Des d'aquí es pot definir la pell per a l'activitat en concret que s'està treballant. Aquesta pell preval per sobre de la del projecte, si en té alguna de definida.

També es troba aquí el botó que permet assignar sons d'event diferents als definits per al projecte.

Interfície d'usuari

  • Generador de contingut

Les activitats poden emprar generadors automàtics de contingut, que són programes auxiliars encarregats de definir el contingut que l'activitat acabarà mostrant a l'alumne. En el moment de redactar aquest document hi havia un únic generador de contingut disponible. S'anomena Arith i s'encarrega de subministrar a l'activitat operacions de càlcul mental que es generen a l'atzar a partir dels criteris fixats en el moment de dissenyar l'activitat.

Aquest tema es veurà amb detall a la pràctica 6 del mòdul 2.

Generador de continguts

  • Comptadors

Un altre aspecte de l'activitat que es pot determinar des de les opcions és el de mostrar o amagar els comptadors de temps, intents o encerts. També es pot establir un temps màxim per resoldre l'activitat i un nombre màxim d'intents permesos.

Comptadors

  • Botons

Els botons d'ajuda i informació es poden mostrar o amagar a les activitats. Des d'aquest apartat s'estableix quin serà el contingut de l'ajuda, i el tipus d'informació es mostrarà en invocar-la.

Botons

  • Barrejar

Per últim, es pot determinar el nombre de vegades que es barrejaran les peces. Aquest valor només el fan servir les activitats que barregen informació.

Barrejar